analyse1

Den hårde tone på arbejdspladsen. Uønskede seksuelle tilnærmelser. Kun få virksomheder gør en indsats for at rekruttere kvinder.

Den nye analyse foretaget af Epinion for SAMDATA påviser en række årsager til, at kvinder fravælger IT-faget. I alt 2.145 medlemmer af SAMDATA har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og der er foretaget 299 interviews med virksomheder. Ud over dette er der gennemført 18 dybdegående interviews med IT-chefer, medarbejdere og IT-eksperter.

Den store datamængde viser, at manglen på kvinder koster arbejdspladser, kolleger og i sidste ende samfundet dyrt. I analysen peger SAMDATA’s medlemmer især på tre konsekvenser af, at så få kvinder vælger IT-branchen og mange forlader den i utide.

\ Det skaber et kulturproblem på den enkelte arbejdsplads; flere ledere og kvindelige ansatte nævner, at en skæv kønsfordeling kan fostre en stærk mandekultur – på godt men også på ondt. Flere kvinder på arbejdspladsen gør det nemmere at opbygge en god arbejdskultur.

\ Det skaber rekrutteringsproblemer i branchen; Udfordringen er blandt andet, at kvinder forlader IT-jobs i større grad end mænd. Kulturen spiller en central rolle her, da ”det er svært at sidde ene kvinde i et udviklingsmiljø”.

\ Det skaber dårligere IT-løsninger for hele samfundet; Erfaringerne fra bl.a. virksomhederne er, at der bliver skabt andre typer af løsninger, når der f.eks. både er mænd og kvinder i udviklingsteam.

Se alle statistikker fra magasinet

Læs rapporten: Epinion: Kønsdiversitet i IT-stillinger (SAMDATA\HK)