Er du opmærksom på din forsikring ved børns kritiske sygdomme?

Beløbet på 50.000 kr. udbetales skattefrit. Nogle prioriterer fælles oplevelser i en svær tid, andre køber frihed fra jobbet eller andet, som synes at kunne lette dagligdagen.

I 2017 blev dækningen udbetalt 8 gange, i 2016 skete det 5 gange. Selvom flere søger om udbetalingen, så har Sampension vurderet, at der formentligt burde være det dobbelte antal ansøgninger!

Vurderingen beror på registreringer af antal diagnoser hos børn i den samlede befolkning, sammenholdt med Sampensions markedsandele. Pensionsordningen i Sampension dækker mere end 48.000 medlemmer under OAO-Fællesoverensomsten.

Kontakt Sampension

Skulle dit barn under 18 år få stillet en diagnose på en kritisk sygdom, så er det vigtigt, at du kontakter Sampension. Du kan læse mere om forsikringen ved kritiske sygdomme på www.sampension.dk, her kan du også se, hvilke diagnoser der er dækket.

Har du spørgsmål, eller vil du søge om udbetaling, er Sampension klar til at hjælpe dig. Ring til Sundheds- og skadesafdelingen på 77 55 69 60 eller skriv på skade@sampension.dk.