lingo1

Kvinder kan blive skræmt væk af det mandsdominerede, konkurrenceprægede og rå sociale miljø på nogle IT-arbejdspladser. I nogle miljøer kan der være en hård og barsk tone og byggepladsjargon. Sådan lyder en af konklusionerne i analysen Kønsdiversitet i IT-stillinger foretaget af Epinion for SAMDATA\HK.

Dog anser kvindelige ansatte uddannet inden for IT det ikke som et stort problem, da de har været vant til det miljø i deres studietid. Men de vil ikke søge job i en afdeling, hvor der ikke er andre kvinder.

SKURVOGNSJARGON

At den hårde mandekultur kan skræmme kvinderne væk er ikke fremmed for Lisbeth Odgaard Madsen, stifter og indehaver af Potential Company, som blandt andet rådgiver virksomheder om kønsbalance, stop af talentspild og diversitet i bred forstand. En direkte rå tone er hun endnu ikke stødt på i sit arbejde med virksomheder i IT-branchen, når hun sammenligner med den skarpe skurvognsjargon, hun oftere møder i håndværksfagene.

”Men i de mandsdominerede IT-virksomheder oplever jeg et meget enøjet fokus på, at alle kandidater skal have teknisk tyngde, selv inden for områder, hvor man faktisk ikke behøver være teknisk tung. I IT og tech er de teknisk tunge kandidater mænd. Derfor er mange stillingsopslag arketypisk maskuline, og så går det i ring, fordi der er den her helt bundstereotype opfattelse af, at som udgangspunkt gider kvinder ikke teknik. Det udmønter sig faktisk i, at på de arbejdspladser, jeg har været på i den her industri, der oplever kvinderne dårligere muligheder for at avancere og føler også mindre selvtillid,” siger Lisbeth Odgaard Madsen.

Samtidig oplever hun en usagt kultur i IT-branchen om, at man arbejder 24/7.

”Der er meget fokus på facetime – eller hvad jeg kalder ass-time. Der er helt klart en work harder – not smarter indstilling, og det er ærgerligt, for det er dokumenteret, at kvinder er meget mere effektive,” konkluderer hun.

Der er meget fokus på såkaldt ’ass-time’, tilstedeværelse og teknik i den mandsdominere IT-branche, vurderer diversitetsrådgiver Lisbeth Odgaard Madsen.

SKRU OP FOR FORSKELLIGE HÅNDTAG

Når det gælder løsninger i forhold til at bløde op i den maskuline kultur, så kvinderne ikke stempler ud, er det nødvendigt at skrue på mange forskellige håndtag.

”Afskaf ’ass-time’ og sæt fokus på produktivitet. Virksomhederne siger, at det gør de allerede, men hvis man går i dybden, så handler det stadig om, at chefen kan se, man er der. Fjern det enøjede fokus på teknisk ekspertise og tal mere om meningen med, at vi er her og virksomhedens purpose,” anbefaler Lisbeth Odgaard Madsen.