HK Stat Østjyllands formand Bent Klim Johansen er en af de varmeste fortalere i sektorbestyrelsen for, at medarbejderne i staten skal have en whistleblower-linje. Selv har han fortid som konsulent i Skat.

Efter næstformand Peter Rabens indledende bemærkninger om emnet, var budskabet fra en samlet bestyrelse klart: HK Stat bakker op om, at de statsansatte får en whistleblower-ordning, hvor de kan gøre myndighederne opmærksom på uregelmæssigheder.

På HK Stats sektorbestyrelsesmøde den 11. oktober 2018 var whistleblower-ordninger på statens arbejdspladser på dagsordenen. Emnet har ad flere omgange været diskuteret i fagbevægelsen, men er blevet aktuelt igen, efter Justitsministeriet har iværksat en whistleblower-ordning for de ansatte i politiet i kølvandet på Tibet-sagen. Nu har HK Stat meldt sig i koret af faglige organisationer, der støtter op om en generel indførelse af whistleblower-ordninger på de statslige arbejdspladser.

- Medarbejderne får mulighed for anonymt at bringe ulovligheder eller kritisable forhold frem uden at sætte deres ansættelse og karriere på spil. Det kan have en præventiv effekt, og ordningen giver også den fordel, at de problematiske forhold kan blive håndteret internt, inden det når ud til medier og offentligheden, siger HK Stats næstformand Peter Raben.

Ordning kan give interessekonflikter

Formand for HK Stat Østjylland Bent Klim Johansen foreslog, at HK Stat skal arbejde for, at whistleblower-ordninger på det statslige arbejdsmarked skal fungere fra centralt hold, hvor de statsansatte, uden omkostninger, kan berette om urent trav.  

- For at en whistleblower-ordning skal virke optimalt, er det vigtigt, at ordningen bliver et centralt organ for at undgå, at den enkelte ledelse på statens arbejdspladser bliver smeltet sammen med ordningen, sagde Bent Klim Johansen på bestyrelsesmødet.

Hertil nikkede flere af bestyrelsesmedlemmerne samstemmende med samme begrundelse.

HK Stats næstformand Peter Raben fortæller, at decentrale whistleblower-ordninger vil fungere mest hensigtsmæssigt på større arbejdspladser, mens han foreslår, at en central whistleblower-ordning med fordel kan høre under Folketingets Ombudsmand, der i forvejen fungerer som et uafhængigt klageorgan. Det skriver han i et notat til HK Stats bestyrelse.

Læs Peter Rabens tanker om whistleblower-ordninger her

En omdiskuteret sag i fagbevægelsen

Med opbakningen til whistleblower-ordninger går HK Stat i fodsporene på kampfællerne i HK Handel, HK Privat, AC og FTF, der tidligere har givet deres støtte til lignende ordninger på deres felt. HK Kommunal har dog tilkendegivet, at de er imod whistleblower-ordninger med begrundelsen, at MED-systemet i kommuner og regioner giver de samme muligheder som en whistleblower-ordning. MED står for 'Medindflydelse og Medbestemmelse', og fungerer i praksis som samarbejdsudvalg i kommuner og regioner.

 LO, FTF og AC har i et høringssvar til EU sagt god for et EU-direktiv, der ophøjer whistleblower-ordninger til lov. Et sådant initiativ er i øjeblikket under udarbejdelse i EU-kommissionen.