Har du lyst til at læse mere om CRISPR, har DL-F fundet en god temaside hos Ingeniøren.

Læs mere her: https://ing.dk/fokus/crispr