Med en ny whistleblower-ordning på tapetet håber man at undgå en ny Tibet-sag. I sommer genåbnede justitsministeren kommissionen, da det kom frem, at den ikke havde haft adgang til en række slettede mailkorrespondancer i politiet, Statsministeriet og i Udenrigsministeriet.

 

Hvem gav ordren til at fjerne pro-tibetanske demonstranter og bryde demonstranternes grundlovssikrede ret til at demonstrere under to kinesiske statsbesøg i Danmark i henholdsvis 2012 og 2013?

Det spørgsmål står stadig ubesvaret. På trods af, at undersøgelseskommissionen allerede er blevet genåbnet én gang, er det nærmeste, man er kommet en afklaring, at to mellemledere i politiet er sigtet for at lyve i retten om politiets rolle. En lignende farce vil Justitsminisministeriet undgå fremover ved at oprette en whistleblower-linje. Den skal få ansatte til at gøre myndighederne opmærksomme på urent trav.

Whistleblower-ordningen træder i kraft per 1. januar næste år og omfatter medarbejderne i Justitsministeriets departement, herunder ministeriet, politiet, PET, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.

Politi-ansatte HK'ere: Ærgerligt, at det er nødvendigt

HK Statbladet har spurgt to HK'ere, ansat i politiet, hvad de synes om, at deres arbejdsplads får en whistleblower-ordning.

 

                                                                                                                                 

                                                       

Ina Mosegaard, fællestillidsrepræsentant ved Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Hvad synes du om, at politiet får en whistleblowerordning?

Jeg synes, det er kedeligt, at det er nødvendigt, da det afspejler en usund kultur i en organisation, hvis der er behov for en whistleblower-ordning. Jeg tænker, at man har en begrænset ytringsfrihed på grund af frygten for repressalier. Og det er rigtig ærgerligt. Men omvendt synes jeg også, at ordningen muliggør, at kollegerne, uden frygt for konsekvenserne, kan gøre opmærksom på uregelmæssigheder. Set i det lys, ser jeg det som en kærkommen lejlighed til at gøre brug af sin ytringsfrihed

Hvad ser du af fordele og ulemper?

At man vederlagsfrit kan påpege uregelmæssigheder. Jeg er spændt på, om man ender med at se samme stigning som hos kommunerne, hvor man har fået rigtig mange henvendelser efter, der blev indført whistleblower-ordninger nogle steder. Den giver et incitament til at få lagt nogle ting på bordet. Men det er også kedeligt, det er nødvendigt. Jeg kommer til at tænke på, at der må være en usund kultur i forhold til at ytre sig. For der må være kolleger, der ikke tør at ytre sig, fordi de er usikre på deres position.

Hvis du havde noget på hjerte, ville du så være glad for at have en whistleblower-ordning at gøre brug af?

Nej, dem der kender mig, ved at jeg ikke er bange for at sige min mening og stå ved den. Så nej, jeg betragter det ikke som en mulighed for mig, for jeg ville sige det alligevel.

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

Heidi Thornhøj Houmølle, kontorfuldmægtig og TR ved Københavns Vestegns Politi i Albertslund

Hvad synes du om, at politiet får en whistleblower-ordning?

Jeg synes, det er uhyggeligt, at man ikke længere kan sige sin mening uden at være bange for konsekvenserne. Men med de realistiske briller, ved jeg også godt, at der er brug for denne ordning. Og jeg er heller ikke imod den.

Hvorfor er det uhyggeligt, at man ikke kan sige sin mening?

Der er sket nogle ting inde i Københavns kommune, hvor man har syltet en sagsbehandlingstid, fordi man skulle opfylde et mål. At der skal en whistleblower-ordning til, før det kommer frem, det synes jeg er uhyggeligt. Hvor er vi så henne?

Hvorfor er der brug for ordningen?

Muligvis på grund af alle de ting, der nu er sket rundt omkring i verden, som kun er kommet frem i lyset ved hjælp af sådan en ordning. For man har jo desværre set, at der er kommer nogle flere ting frem, når det foregår anonymt.

Kunne du finde på at bruge whistleblower-ordningen, hvis det blev aktuelt for dig?

Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på, før jeg selv står i situationen. Som udgangspunkt vil jeg gerne stå ved det, jeg siger, og det jeg opfatter.

 

Søren Pape: Ingen kommentarer

Hidtil har Justitsministeriet været fåmælt omkring selve udformningen og omfanget af whistleblower-ordningen, siden de annoncerede initiativet i sidste måned. HK Statbladet har forsøgt at få justitsminister Søren Pape Poulsen i tale om emnet. Han vil dog hverken kommentere den konkrete ordning, eller whistleblower-ordninger på et generelt plan, med begrundelsen, at udviklingen af initiativet stadig er på et tidligt stadie. Det oplyser Søren Pape Poulsens presserådgiver til HK Statbladet.

Du har udstrakt ytringsfrihed

Offentligt ansatte i Danmark har udover den grundlovssikrede ytringsfrihed også en udvidet ytringsfrihed, der giver dem ret til offentligt at påpege uregelmæssigheder indenfor de offentlige myndigheder.

- Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat. Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller på anden måde mødes med negative konsekvenser på jobbet på grund af deres ytringer.

Således lyder det i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ret til at ytre sig. Som offentligt ansat har man ikke blot ret til at gøre inddrage offentligheden, man har faktisk pligt til det, hvis man har kendskab til eksempelvis ulovlig forvaltning eller åbenlys misbrug af offentlige midler.

Dog rækker de offentligt ansattes ytringsfrihed ikke ud i det uendelige:

 • Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.
 • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
 • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde. Eksempelvis ved at fremsætte injurier.
 • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold indenfor ens eget arbejdsområde.

 

Kilde: Folketingets Ombudsmand, Justitsministeriet

 

Punktet om tavshedspligt, der indebærer videregivelse af fortrolige oplysninger kan tilsidesættes, såfremt der er tale om oplysninger, der har offentlighedens åbenlyse interesse. Det kunne eksempelvis være tilfældet i en sag, hvor fortrolige oplysninger om en borger dokumenterer ulovlig forvaltning hos en offentlig myndighed.

Se ombudsmandens guide for offentligt ansattes ytringsfrihed

Læs Justitsministeriet vejledning om, hvad du må ytre dig om som offentligt ansat.

 

Whistleblower-ordninger i det offentlige

Whistleblowerordninger består typisk af en anonym telefonisk hotline eller en krypteret hjemmeside, hvor medarbejderne kan tippe myndighederne om uregelmæssigheder

 

 • I 2013 nedsatte Helle Thorning-Schmidts regering en kommission, der skulle se på de offentligt ansattes ytringsfihed. I 2015 konkluderede kommissionen, at der var behov for at styrke oplysningsindsatsen om de offentligt ansattes udstrakte ytringsfrihed. Samtidig anbefalede kommisionen også, at det var op til den enkelte offentlige institution at vurdere om, det er er hensigtsmæssigt at oprette whistleblower-ordninger. Et flertal i Folketinget tilsluttede sig anbefalingerne.

 

 • I alt har 11 kommuner etableret en whistleblower-ordning for deres ansatte. 
 • København, Frederiksberg, Gladsaxe, Rudersdal, Roskilde og Randers var de første kommuner, der indførte whisteblower-ordninger
 • Siden 2017 er Lyngby-Taarbæk, Slagelse og Aarhus fulgt efter, mens Odsherred og Faxe kommune er de to seneste kommuner, der har fulgt eksemplet.
 • Region Hovedstaden og Region Syddanmark har også etableret whisteblower-ordninger

 

 • På statens område er det kun en lille håndfuld styrelser og statsejede selskaber, der har whistleblower-ordninger.
 • DSB, Banedanmark, ATP og Finanstilsynet
 • Fra 1. januar 2019 bliver Justitsministeriet det første ministerium med en whistleblower-ordning. 
 • Ordningen omfatter ministeriet, politiet, PET, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen

 

Kilder: DR, FTF og Ugebrevet A4