– Kun den som er sig selv bevidst, kan ændre denne ulvetid … Sådan lød nogle linjer i den sang, som de 40 medlemmer af regionsrådet i Region Hovedstaden indledte deres møde med 25. september. På tilhørerpladserne sad en gruppe lægesekretærer og sang med – og var helt klar til i praksis at vise, hvordan de med deres nye selvbevidsthed vil gøre alt for at ændre den ulvetid, der for deres vedkommende består af rækker af besparelser og fyringer. Med i taskerne havde de tre konkrete spørgsmål, som de ville have politikernes svar på.

Sophie Hæstorp - Regionsrådsmøde 25. september 2018

Et af spørgsmålene gik på, hvorfor regionen ikke i højere grad vil bruge den viden og kunnen lægesekretærerne har, ikke mindst i forhold til digitalisering. Men det vil de også, lod politikerne forstå i deres svar, lige som de efterlod et klart indtryk af, at lægesekretærerne for alvor er kommet ind i deres bevidsthed. Således lød det fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp i svaret på det konkrete spørgsmål, at lægeseketærerne, som den eneste faggruppe netop er skrevet ind i budgetaftalen, for – at understrege, at de har en rigtig vigtig viden og funktion i forhold til at forbedre og udvikle Sundhedsplatformen – og jo også i forhold til mange andre opgaver, der skal løses hver dag på vores hospitaler, som formanden sagde.

Sophie Hæstorp erkendte også, at regionen fremover kan få svært ved at rekruttere læger og sygeplejersker, og at man i regionen også af den grund – investerer i lægesekretærer i fremtiden – både med helt konkrete midler og i form af projekter – herunder også i, hvordan de kan indgå i vores opgaver på den smarteste måde i forhold til at understøtte vores læger og sygeplejersker, sagde hun.

Der kommer flere lægesekretærer

Svarene fra regionsrådsformanden gjorde de tre tillidsrepræsentanter fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden. Og samme reaktion kom fra formanden for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen, som efter mødet sagde:

– Det er ret godt, at vi som den eneste faggruppe er skrevet ind i budgetaftalen. Derfor tør jeg i dag også godt sige, at jeg har en forventning om, at der fremadrettet kommer flere lægesekretærer – alene fordi det på så mange måde giver rigtig god mening.

Winnie Axelsen blev således også bekræftet i, at hvis bare lægesekretærerne og fagforeningen bliver ved at tale om og vise deres værdi sammenholdt med de konkrete udfordringer på hospitalerne, – skal politikerne nok ende med at se lyset, som hun sagde. Helst vil hun gerne se flere penge afsat til flere lægesekretærer allerede i det kommende budget for 2019. Og et lille skridt i den rigtige retning er det faktum, at politikerne ved at lede lidt ekstra har fundet 5 mio.kr., som betyder, at aftalen om ekstra lægesekretærer fra sidste år kan forlænges i tre måneder. Det er den aftale, som endte med at der i budgettet for 2018 blev afsat 22 mio. kr. ekstra til en midlertidig ordning med ansættelse af mange ekstra lægesekretærer. Og når der ikke blev råd til at forlænge ordningen endnu et år, skyldes det, at politikerne har prioriteret i stedet at bruge penge på en opgradering af Sundhedsplatformen.

Uenighed om antal af nedlagte job

I et andet af de tre spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne til regionsrådet nævnes det, at der det seneste år er blevet 171 færre lægesekretærer. I svaret fra Sophie Hæstorp erkender regionen, at der i den periode er blevet færre lægesekretærer, men at tallet ifølge regionens opgørelse lyder på 79 stillinger. Og så er det i 2018 blevet til 18 ekstra lægesekretærer.

– Det er i hvert fald mere rigtigt end før, hvor de sagde, at der var et plus over det seneste år. Nu erkender de, at tallet totalt set er et tab af stillinger. Men vi stadig lidt uenige om præmisserne for tallene, og det taler vi med regionen om lige nu, siger Winnie Axelsen.

Politikerne er begyndt at lytte til os

En af dem, der stillede spørgsmål til Regionsrådet var Line Wedenborg, fællestillidsrepræsentant på Herlev og Gentofte Hospital. Vi talte med hende efter mødet:

Line Wedenborg - Regionsrådsmøde 25. september 2018–Efter dagens møde i regionsrådet er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi lægesekretærer er rykket flere etager op i politikernes bevidsthed. Det er tydeligt, at de i dag er fuldstændig klar over, hvilken værdifuld rolle vi spiller, og hvor vigtige arbejdsopgaver vi løser i sundhedsvæsnet. Og jeg tror de ser en kæmpeværdi i vores tilstedeværelse. Det kan vi jo kun glæde os over. Og jeg tror, det langt hen ad vejen skyldes, at vi det sidste par år, både fra fagforeningens og os tillidsrepræsentanters side, har gjort en kæmpe indsats for at synliggøre vores faggruppe og meget præcist pege på, hvad det er for vigtige opgaver vi som lægesekretærer løser på hospitalerne. Jeg er også overbevist om, at de lyttede grundigt til os i dag, og jeg tror, at de vil gøre alt for at tilgodese os økonomisk en gang til. Også fordi de oplever, at vi jo ikke bare kommer med en klagesang, men faktisk har mange gode og konstruktive forslag og konkrete ideer.

– Men jeg håber også, at vi får det ud af vores tilstedeværelse her ved regionsrådsmødet i dag, at vores kolleger får en bedre forståelse af, at vi tager dem alvorligt og kæmper for dem. Det er vigtigt, de kan se, at der ikke er langt fra ord til handling for os. Men også at de forstår, at vi bliver ved, og at det ikke er noget man ordner i et snuptag, men kun ved hjælp af vilje og vedholdenhed.

 

(Fotos: Berit Andersen)