Fuldt hus i mødelokalet

En mandag eftermiddag i sommer, da der var ved at blive stille på resten af Billund kommunes rådhus i Grindsted, samledes 20 HK’ere i et varmt lokale. De skulle holde møde med deres tillidsrepræsentant, Børge Larsen, og to repræsentanter fra HK Sydjylland, nemlig faglig konsulent Elsebeth Hansen og formand for HK Kommunal Sydjylland Lene Roed. Kommunaldirektøren kiggede også kortvarigt forbi.

Mødet var en del af en række, som kommer igennem alle kommunale og regionale, administrative arbejdspladser i HK Syddanmarks område og først slutter i begyndelsen af 2019.

Mens temperaturen steg i glaslokalet, fik deltagerne kaffe og kage og hørte om fremtidens generelle, administrative kompetencer. Hvad skal man kunne, hvordan opnår man det, hvilken kurs peger fremtidskompasset på? Det kan lyde tørt, men det er vedkommende for alle HK’ere og tættere på, end de fleste tror. Ingen ved, hvor jobbet kan finde på at føre en hen.

- Man skal passe på ikke at synes, at det kun er ens eget, nuværende område, der er vigtigt. Jeg var på lønkontoret i 22 år og troede, at nu skulle jeg bare være der resten af mit arbejdsliv. Men så fik jeg nye funktioner og lærte meget, siger Kirsten Callesen Fyhn, som nu er skolesekretær på Vorbasse Skole og var med til mødet i Grindsted.

Lene Roed orienterer

Kompetenceudvikling kom første gang ind i overenskomsterne i 2005, hvor en mundtlig udviklingsplan blev nævnt. Siden blev det skriftligt, der kom formelle krav til indholdet, og der blev formuleret fagspecifikke kompetenceprofiler. Nu er der også kompetencefonde, så alle kan søge om penge til videreuddannelse, og arbejdet slutter ikke her. Formand for HK Kommunal Sydjylland, Lene Roed siger:

- Når jeg tager ud til møderne, handler det om at viderebringe den nyeste udvikling men også om at høre, hvad medlemmerne har at sige. Vi udvikler til stadighed arbejdet med at opkvalificere HK’erne i takt med, at kompetencekravene ændrer sig og skærpes.

Kirsten Callesen Fyhn (privatfoto)

Selv om Kirsten Callesen Fyhn har arbejdet kommunalt i 32 år og har skiftet job én gang allerede, føler hun sig ikke sikker på, at det er sidste gang. Hun er meget motiveret for at kende til det nye.

- Jeg har læst om, at nogen steder er der eller kommer der fælles sekretærkontor for flere forskellige skoler, måske centralt. Jeg tænker, at der er nogen, som bliver til overs. Hvis man ikke er nysgerrig og følger med, så går man tabt.

Du kan få individuel vejledning og få klarlagt dine muligheder med HK’s hjælp. På dette link finder du karrieretelefonen https://www.hk.dk/karriere/karrieretelefonen som du kan ringe til alle hverdagseftermiddage.