Bølgerne af digitalisering har sat forvaltningsretten under pres.

Beregning af klagefrister er et slående eksempel på, at retningslinjer fra en analog forvaltning ikke nødvendigvis kan overføres én til én på digital forvaltning.

Derfor har Justitsministeriet udarbejdet en ny vejledning om beregning af klagefrister.

Vejledningen dækker over forskellige temaer som beregning af begyndelsestidspunkter og udløbsdatoer for klagefrister, rettidig fremkomst på klagefristens udløbsdag og forsendelsesrisiko og bevisbyrde.

Lex PostNord

For eksempel begynder klagefrister som udgangspunkt at løbe fra det tidspunkt, meddelelsen om afgørelsen er kommet frem til parten. 

På den baggrund fremgår det af vejledningen, at afgørelser sendt med standardbrev er kommet frem seks omdelingsdage - dvs. dage hvor PostNord uddeler post - efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. 

For digitale breve gælder der omvendt - nemlig at afgørelsen er kommet frem, når den er tilgængelig i modtagerens mailboks.