Mange vil nok mene, at hvis man vil ændre noget, så skal man bare tale rigtig, rigtig meget om det. Og hvis man forklarer det ordentligt, eller tilstrækkelig mange gange, så ændrer medarbejderne/kollegerne helt sikkert deres adfærd. Men sådan er det ikke, ifølge adfærdseksperten Morten Münster, som 28. september talte til over 200 tillidsrepræsentanter på HK Kommunal Hovedstadens årlige TR-konference på LO-Skolens konferencecenter Konventum i Helsingør.

TR-konferencen: Morten Münster

Han pegede på, at der rundt om i de danske virksomheder og organisationer er masser af viden og gode viljer, men at det så langt fra er ensbetydende med, at man kommer i mål med det, man vil. For det kniber med eksekveringen. Og det er grunden til, at begrebet adfærdsdesign lige nu finder fodfæste på arbejdspladser af alskens slags. Adfærdsdesign handler groft sagt om, hvordan man påvirker folks adfærd og får dem til at gøre, som man ønsker. Og med sit vanlige sproglige festfyrværkeri gik Morten Münster på konferencen lidt mere i detaljer med, hvad det handler om.

En central misforståelse

– I forhold til at skabe adfærdsændringer, er der en helt central misforståelse, som man skal forstå, sagde han. Den handler om rækkefølgen. For oftest er det ikke holdninger, der definerer vores handlinger, men tværtimod handlingerne, der definerer vores holdninger. Hvis vi skal ændre menneskers adfærd, skal vi ikke forsøge at ændre deres holdninger og vente på, at de ændrer deres handlinger, men i stedet ændre deres handlinger og vente på, at de former en holdning baseret på deres handlinger.

Gør det nemt at gøre det rigtige

For at forklare, hvordan man gør det, talte Morten Münster derefter om de to systemer, som vi mennesker trækker på, når vi træffer beslutninger – system 1 og system 2:

  • System 1: Hurtigt, automatisk, ukontrolleret, ubevidst og intuitivt
  • System 2: Langsomt, reflekterende, kontrolleret og bevidst.

Det første system er det, vi bruger hele tiden uden at tænke over det; til beslutninger, der er så indgroede i vores tankemønster, at de nærmest ikke virker som egentlige beslutninger. Det andet er det system, vi bruger, når vi analyserer og koncentrerer os. Begge systemer er helt essentielle for vores overlevelse. Men som Morten Münster ser det, taler vi i arbejdsmæssige sammenhænge alt for ofte taler til system 2 og alt for lidt til system 1. Dvs. vi handler og beslutter meget ofte i overensstemmelse med system 1, og når automatpiloten sætter retningen, er det andre principper, vi følger. Vi gør det, der er nemt, og det de andre gør. Eller det vi altid har gjort.

Så når man gerne vil have nogen til at ændre adfærd, er der i grove træk tre elementer at få styr på, påpegede han. Først og fremmest skal man definere den ønskede adfærd, og altså gøre sig klart, hvad det egentlig er, man vil have folk til at gøre. Dernæst skal man undersøge, hvorfor det ikke sker allerede, og dermed hvilke barrierer, der ligger i vejen for den ønskede adfærd. Og til sidst skal man designe en løsning baseret på de adfærdsprincipper, der appellerer til automatpiloten. Det betyder, at man skal designe en løsning, som sætter os i stand til at ændre vores adfærd. Og det kan for eksempel ske ved at gøre det nemt at gøre det rigtige, som Morten Münster sagde på TR-konferencen.

Og vil man vide mere om, hvordan man på hans måde praktiserer adfærdsdesign, kan man med fordel læse hans bog fra sidste år. Den har titlen 'Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag' og er blevet en bestseller overalt i landet.

Gode ideer og brugbar inspiration

Under TR-konferencen på Konventum i Helsingør fangede vi fire af de deltagende tillidsrepræsentanter for at høre, hvad de tager med sig hjem.

Lone Drasbeck, TR i Hvidovre Kommune, Rådhuset:

– Det har været et par spændende dage. Jeg har fået en masse gode ideer, som jeg tager med mig hjem. Det er vigtigt at vi beskæftiger os med relationer, fordi de jo betyder meget i vores daglige arbejde. Og det gælder både forholdet til kollegerne, arbejdsgiverne og borgerne.

– Herude har vi delt os op og fået flere tillidsrepræsentanter, så vi ikke har så mange medlemmer hver især. Det har mindsket afstanden mellem os og kollegerne og har givet bedre relationer. Nu kender alle mig, og jeg kender dem.

– Samtidig har vi gjort en indsats for at alle skulle lære os tillidsrepræsentanter at kende – både kolleger og chefer. Derfor prøver vi at gøre os mere synlige. For eksempel har vi delt morgenbrød ud til kollegerne og holdt møder med cheferne, inklusive kommunaldirektøren. Desuden holder vi åbent hus i vores lokaler, når vi får kalenderne fra HK, så alle kan komme forbi og få en. Og bagefter går vi rundt og giver cheferne en. Det giver anledning til en masse god snak.

– Jeg tror, vi ser resultatet af vores arbejde, både i form af et bedre samarbejde, og færre uorganiserede.

Berit Hansen, TR i Københavns Kommune, TMF, enhed kirkegårde:

– Jeg tager mange konkrete ideer med mig fra konferencen, som er lige til at gå hjem og tage i anvendelse. Blandt andet dem, der kan bruges til at snakke med medlemmerne om, hvad de forventer af mig. Relationer er jo mest noget med at få snakket sammen. Vi er ikke så mange i vores afdeling, så vi kender hinanden rimelig godt og får også talt sammen i det daglige om alt det, der relaterer sig til arbejdet. Men det er altid godt med input, som vi får her.

Helle Nielsen, TR i Rudersdal Kommune, Biblioteket:

– Jeg er på et bibliotek, hvor vi kun er 15 ansatte. Derfor er det muligt at skabe gode relationer til alle vores medlemmer. Vi taler sammen hver dag. Men jeg har taget dialogkortene herfra TR-konferencen med hjem, fordi jeg tror, de vil være gode at bruge på arbejdspladsen. For eksempel i forbindelse med et møde eller ved at tage en halv time ud af kalenderen en dag og sætte os ned og snakke.

Jeg synes, jeg har gode relationer også til cheferne, men det er jo dér, der indimellem opstår noget mellem medlemmerne og cheferne, og det arbejder jeg på at blive bedre til at hjælpe dem med. Som TR skal vi også huske, at cheferne jo faktisk også skal hjælpes, forstået på den måde at de har brug for feedback fra os. Og det er nok noget af det, vi altid kan blive bedre til.

Mette Beck, TR i Rudersdal Kommune, Rådhuset:

– Jeg er tillidsrepræsentant for 70 medlemmer, og de sidder lidt spredt. Derfor er det alt andet lige vanskeligere at skabe lige gode relationer til alle. Derfor er jeg glad for her at have fået gode ideer og fif til, hvordan man kommer i dialog med alle, og ikke kun dem, der er tættest på. Jeg tænker også, at dialogkortene vil være gode at bruge i klubbestyrelsen til at få snakket om vores fremtidige indsats, og hvilken retning vi tror, medlemmerne vil gå. Det er jo vigtigt, at vi ikke går den ene vej og medlemmerne den anden.

– Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at vi har for øje, at vi ikke skal have problemer på arbejdspladsen til at eskalere. Og det er noget af det, jeg gerne vil arbejde på. Så her kunne det være rart med en slags katalog, der indeholder neutrale vendinger, man kan bruge og alligevel få et svar. Jeg skal jo ikke ødelægge noget, men bane vejen for en samarbejdsproces og en god relation.

TR-Konferencen: Plenum

(Fotos: Dan Christensen)