Marianne Vind med annoncen i Berlingske for bedre arbejdsmiljøregler.

HK/Privats næstformand Marianne Vind med Berlingske, hvor HK i en annonce gør beskæftigelsesministeren opmærksom på de mange forslag til bedre arbejdsmiljøregler, som borgere har sendt ind via HK. Foto: AMS

Ledere skal sendes på uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Vi skal have en garanti for, at ansatte, der bliver ramt af stress, kan få behandling.
Det er blot to af de forslag, som HK på vegne af borgere har sendt ind i forbindelse med beskæftigelsesministeriets kampagne for bedre arbejdsmiljøregler. Samlet set har HK sendt forslag ind 1.441 gange i løbet af den periode, kampagnen løb.

Hen over sommeren har embedsmænd i ministeriet så gennemgået forslagene, og onsdag d. 24. oktober skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen forklare på et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvad der kommer til at ske med de mange forslag.

I HK venter Marianne Vind, næstformand i HK/Privat spændt på nogle klare svar fra ministeren.
- Jeg forventer, at beskæftigelsesministeren tager vores forslag seriøst. At han forstår, at der er alvorlige problemer med fx det psykiske arbejdsmiljø, som kræver beslutsomhed hos politikerne. Der har været fornuftige udmeldinger i medierne fra ministerens side i den seneste tid. Nu skal der konkret politisk handling bag.

Beskæftigelsesministeriets kampagne blev skudt i gang 5. april under overskriften ”Hjælp os til bedre arbejdsmiljøregler.”

Se beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse
Da kampagnen sluttede 1. juni havde man modtaget 1.650 forslag, hvor af de 85 % af forslagene (1.441) var indsendt via HK.

- Da vi så, at beskæftigelsesministeren efterlyste forslag til bedre arbejdsmiljøregler, tænkte vi: Godt initiativ, men hvordan sikrer vi, at den almindelige medarbejder bliver hørt. Det er jo dem, det går ud over, når arbejdsmiljøet ikke er i orden, forklarer Marianne Vind.

For at gøre det nemt at sende forslag til beskæftigelsesministeren, oprettede HK hjemmesiden ”Kære Troels”. Her kunne alle, der havde lyst til at komme med forslag, enten vælge et af 12 forslag, som HK havde formuleret på forhånd, eller skrive deres eget forslag.
HK sørgede så for at sende forslagene videre til ministeriet.

Se HK’s forslag
Blandt de 12 forslag, som var formuleret på forhånd, var det især forslagene om behandlingsgaranti til dem, der bliver ramt af stress, og om, at ledere skal på uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, der scorede højt. Men også forslag om, at Arbejdstilsynet skal ud på flere kontrolbesøg i virksomhederne, at der skal være grænser for, hvor høje temperaturer der må være, og at der skal være styr på støjen i storrumskontorer, fik stor tilslutning.

De ønsker går igen i de andre forslag, er kommet ind via ”Kære Troels”. En skriver: ”Jeg kunne godt tænke mig, at der er en uvildig instans, f.eks Arbejdstilsynet, som behandler sager om dårlig psykisk arbejdsmiljø”.
En anden: ”Alle, der arbejder i storrumskontorer, skal have ret til en ugentlig hjemmearbejdsdag.” Mens en tredje lægger vægt på de belastninger, som ansatte med skæve arbejdstider oplever: ”Mennesker, som arbejder på aften- og natskift, skal ikke kunne pålægges overarbejde.”

- Troels Lund Poulsen understregede i sin pressemeddelelse, at de danske arbejdsmiljøregler udgør rygraden i et sundt arbejdsliv. I HK er vi ganske enige, og det vil vi blive ved at holde ministeren op på, siger Marianne Vind.

Se samrådet her