Mere digitalisering skal bane vejen for besparelser på kommunernes administration, og allerede næste år skal der høstes gevinster.

Det viser en rundspørge, som HK Kommunal i september foretog blandt landets økonomichefer. Af de 98 kommuner har 62 bidraget med svar, heriblandt store kommuner som København, Aalborg og Odense. De 62 kommuner repræsenterer cirka to tredjedele af landets befolkning.

Det fremgår af svarene, at det er i særlig grad er administration, der er i søgelyset, når kommunerne skal spare. Området er topscorer, når økonomicheferne får spørgsmålet: "På hvilke områder forventer kommunen at reducere udgifterne i 2019?". 57 procent af kommunerne svarer administration, mens beskæftigelses-, skole- og teknik- og daginstitutionsområderne følger på de næste pladser med 26-41 procents tilslutning.

Administration kan forhindre fejl

 I undersøgelsen er der også spurgt til udviklingen i antallet af medarbejdere. Mens cirka en fjerdedel af kommunerne forventer et generelt fald i antallet af medarbejdere, er det halvdelen, der forudser et fald i antal årsværk inden for administration.

FAKTA FRA UNDERSØGELSEN

57 procent af kommunerne forventer at reducere udgifterne til administration

22 procent forventer at serviceudgifterne falder.

Digitalisering er den mest populære vej til besparelser

Meget tyder på, at der er en stor tiltro til, at øget digitalisering kan være vejen til besparelser. På spørgsmålet: "Med hvilke værktøjer forventer i at reducere udgifterne?" får "Digitalisering" tilslutning fra 38 økonomichefer og er dermed den vej til besparelser, der er mest populær.

Undersøgelsen har været omtalt i Avisen.dk, hvor reaktionen fra HK Kommunals formand lyder sådan her:

- Alle vil spare på administrationen, men man glemmer bare, at der ikke bliver færre opgaver, fordi man fjerner de hænder, der skal løse dem. Og vi ser jo rigtig mange sager lige nu, hvor bedre administration kunne have forhindret fejl i kontroller og sagsbehandling, der ender med at koste det offentlige millioner af kroner, siger Bodil Otto.

Mulighed for indflydelse

Det generelle billede af kommuners økonomi i 2019 viser nulvækst eller skrump i serviceudgifterne pr. indbygger.  22 procent af økonomicheferne forventer ifølge rundspørgen, at serviceudgifterne i deres kommune ligger under serviceudgifterne i 2018, mens 41 procent forventer uændret niveau. 37 procent forventer højere serviceudgifter.

Ifølge HK Kommunals økonom Caspar Holm Andersen giver det udsigt til velfærdsforringelser:

- Formelt fik kommunerne et stort rammeløft på 1,7 mia. kr. for 2019 i sommerens økonomiaftale, men herfra skal trækkes en halv mia. kr. fra moderniserings- og effektivitetsprogrammet samt ekstra udgifter på 1,7 mia. kr. til det demografiske pres, dvs. flere børn og ældre. Derfor vil der være færre penge at gøre godt med i 2019 sammenlignet med 2018, siger Caspar Holm Andersen.

Han har erfaringer fra adskillige budgetkonsultationer med tillidsrepræsentanter i kommunerne, og han opfordrer til, at de lokale tillidsfolk bruger samarbejdssystemet til at holde sig orienteret om og få indflydelse på spareøvelser.

- Når digitalisering af administrative opgaver af rigtig mange kommuner bliver nævnt som et middel til at kunne spare administrativt personale, skal tillidsrepræsentanterne sørge for at rejse den problemstilling ude lokalt i kommunerne i HovedMed. På den måde kan medarbejderne blive inddraget i omstillingsprocessen og diskussioner med ledelsen omkring økonomi og implementering af løsningerne. Belært af erfaring er det vigtigt, at kommunerne ikke budgetterer med gevinster på digitalisering, før de kan realiseres. 

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.