Med nye teknologier, mere automatisering og et ensartet digitalt overblik for borgerne vil regeringen sætte skub i digitaliseringen af den offentlige sektor. ’Digital service i verdensklasse’ er betegnelsen på regeringens nye udspil, der er det tredje af seks reformspor i den såkaldte Sammenhængsreform.

Dataetik på dagsordenen

Digitaliseringsudspillet giver ifølge Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, god mening på de overordnede mål. Det gælder for eksempel intentionerne om, at borgerne skal sikres tillid til de digitale løsninger, og at der tænkes nedsat et Dataetisk Råd, der skal understøtte en bred offentlig debat om dataetiske spørgsmål.

Næstformanden kvitterer også for udspillet, når det drejer sig om, at ikke-digitale borgere skal have mulighed for håndholdt hjælp, og at borgere og virksomheder får adgang til hele paletten af oplysninger om dem selv.

De ansatte er overset

’Digital service i verdensklasse’ er imidlertid også kendetegnet ved, at de medarbejdere, der skal bære digitaliseringen igennem i praksis, stort set ikke er nævnt med et eneste ord.

- Det ville have højnet udspillets værdi betydeligt, hvis man havde ofret de ansatte en ikke ubetydelig opmærksomhed. For det er i høj grad HK’erne og de andre offentligt ansatte, der kan få borgere og virksomheder til i det hele taget at flytte over på de digitale platforme, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Medarbejderne kan kvalificere løsningerne

Mads Samsing understreger, at de medarbejdere, der til dagligt kommunikerer med borgerne, om nogen kan råbe vagt i gevær, når uigennemtænkte løsninger bringer digitaliseringen ud af kurs.

- Planerne om en digital service i såkaldt verdensklasse får ikke ben at gå på, hvis ikke man inddrager de ansatte i styringen af projekterne fra dag ét, fastslår Mads Samsing.

Artiklen er opdateret 24. oktober 2018