Må en borger lave lydoptagelser fra et møde han selv deltager i?

Det er en evigt tilbagevendende diskussion – senest aktuel i chikane-sagen fra jobcentret på Lærkevej, hvor den dømte mente at kunne dokumentere løgn og lovbrud via lydoptagelser, han havde lavet.

Så bare for at slå det fast, så har ombudsmanden tidligere slået fast over for Kommunalbladet, at kommunen har ret til at nægte optagelser, men at det skal ske på et sagligt grundlag.

Begrundelsen er, at kommunen som myndighed bestemmer regler og rammer for møder ”på kommunen”.

Heri ligger også, at det er den enkelte myndighed, der skal udforme lokale retningslinjer og endda den enkelte sagsbehandler, der skal give afslag eller accept.

Men nu har Mikael Hertig, gadejurist i Sønderborg og mangeårig partsrepræsentant, sendt et forslag til Folketingets Retsudvalg, hvor han foreslår, at der lovgivningsmæssigt fastsættes klare regler for borgerens ret til at optage og formidle optagelser fra møder mellem myndighed og borger.