Derfor efterlyser vi nu medlemmer, der for en kort periode har lyst til at indgå i arbejdet med udarbejdelsen af DL-F lønstatistikken.

Lønstatistikken er et vigtigt redskab for alle medlemmer – både i forbindelse med lønforhandlinger, lønsamtaler og ved jobskifte. Vores mål er derfor at få udarbejdet et brugbart redskab for alle medlemmer.

DL-F ønsker med dette netværk at inddrage medlemmerne, så lønstatistikken også det kommende år vil indeholde oplysninger, I som medlemmer kan anvende.

Opgaver for netværket: 

  • Indsamling og gennemgang af lønstatistikkerne og beslutning om, hvilke og hvordan oplysningerne bedst kan bruges af medlemmerne
  • Indsamling af lønstatistikkerne sker i samarbejde med HK og DL-F
  • Opsætning og korrekturlæsning af lønstatistikken til LABORANTEN, der udkommer i april 2019.

 

Mødeform:

Netværket aftaler efter nedsættelsen arbejdsformen. Der må forventes mødeaktivitet især i januar/februar i HK Forbundet, København. Derudover kan en del af gennemgangen og korrekturlæsningen forventes at ske elektronisk og via mail. Man skal derfor have adgang til PC og e-mail i netværkets arbejdsperiode.

Eventuelle tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter i forbindelse med arbejdet vil blive dækket af DL-F.

Deadline:

Senest 1. april 2019 skal arbejdet med opdateringen af Lønstatistikken være afsluttet. Der må derfor forventes en særlig arbejdsindsats fra december til marts.

Hvem kan deltage?

Alle DL-F’ere med lyst til at deltage i et spændende frivilligt arbejde til gavn for DL-F’s medlemmer har derfor nu chancen for at melde sig.

Formålet med lønstatistikken er at få et sandt billede af lønoplysninger – og brugbarheden af disse - inden for alle sektorer i DL-F. DL-F opfordrer til, at sammensætningen af netværket bliver sektormæssigt bredt dækkende.

Er Lønstatistik-netværket noget for dig – kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til DL-F med dit navn, dit cpr.nr. og din arbejdsplads oplyst til dlf@hk.dk.

Sidste frist for tilmelding er den 1. december 2018.