To mænd er anholdt efter i denne uge efter at have fremsat alvorlige og voldsomme trusler på jobcentret i Fårevejle. Den ene mand slog flere gange en økse ned i skranken, fordi han mente, at han var berettiget til ydelser fra jobcentret.

Fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Odsherred Kommune Eva Haupt-Jørgensen fortæller, at et kriseberedskab omgående blev sat i værk på jobcentret, og at der blev taget hånd om både personalet og de borgere, som var tilstede under optrinnet. Jobcentret blev lukket umiddelbart efter den voldsomme hændelse. Og da det åbnede igen dagen efter var tillidsrepræsentanter tilstede for at støtte kollegerne.

Tonen er blevet hårdere

Det er ikke første gang, at borgere truer personalet på jobcentret i Fårevejle. Hidtil har det dog været verbale trusler, som kollegerne skulle håndtere.

- Desværre er det sådan. Tonen er blevet hårdere. Der bliver råbt af os, og vi bliver kaldt alt muligt. Det er overhovedet ikke i orden. Som sagsbehandlere skal vi overholde lovgivningen, og det betyder ind imellem, at borgerne kan opleve, at de kommer i klemme. Og når man føler sig klemt, kan det at skælde ud være en måde at reagere på siger Eva Haupt-Jørgensen til Avisen.dk.

Artiklen er opdateret 30. oktober 2018

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.