Et aggressivt par, der truer en medarbejder

Mandag gik det ud over medarbejdere på jobcenteret i Odsherred Kommune. Heldigvis er der ikke forlydender om, at nogen er kommet fysisk til skade, men det er meget voldsomt at opleve trusler på jobbet, og det kan i de værste tilfælde give psykiske mén.

- Ingen skal være bange for at gå på arbejde! Så kort kan det siges, udtaler Michael Rosenberg, som er formand for HK Kommunal Sjælland.

- Det gør mig virkelig vred, at man kan finde på at true med vold, fordi andre gør deres arbejde. Det er fuldstændig ude i hampen, og det sker desværre alt for ofte, forsætter Michael Rosenberg.

Ifølge Michael Rosenberg har Odsherred Kommune i oktober 2016 vedtaget en politik for håndtering af blandt andet vold og trusler. Kommunen har også retningslinjer for krisehåndtering.

Eva Haupt er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Odsherred Kommune, og hun fortæller, at kommunens kriseberedskab er trådt i kraft, og at der bliver taget hånd om medarbejderne.

- Jeg er glad for, at Eva Haupt kan fortælle, at kommunen tager hændelsen alvorligt, og håndterer den i overensstemmelse med de retningslinjer, som er besluttet mellem ledelse og medarbejdere. Jeg ved, at kommunen har vagtpersonale tilknyttet, men jeg håber selvfølgelig, at ledelsen vil kigge på, om der kan gøres mere for at forebyggelse sådanne voldsomme hændelser, siger Michael Rosenberg.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) gav i september 2018 udtryk for, at han ønsker at skærpe straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Michael Rosenberg siger:

- Jeg er glad for, at politikerne på Christiansborg har fokus på, at vi har et problem her. Og jeg er helt enig i, at det skal straffes hårdt at true offentligt ansatte. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi er opmærksomme på at forebygge hændelserne – det kan fx ske via øget sikkerhed, men det kan også ske ved at kigge på, om sagsbehandlerne har tid og ressourcer nok til behandle borgenes sager og tale med dem om løsninger på deres udfordringer. For selvom det måske er en trøst for de berørte medarbejdere, at der er foretaget anholdelser, og at der måske også falder en straf, havde det været bedre, hvis det aldrig var sket. Jeg føler virkelig med de medarbejdere, som er berørt af det her, slutter Michael Rosenberg.

Føler du dig truet på jobbet, opfordrer HK til, at du kontakter din tillidsrepræsentant og går i dialog med ledelsen om, hvad der kan gøres.

Læs mere om vold og trusler på jobbet på HK.DK