Hænder og kuglepen

Trænger du til en faglig opdatering? Så er det nu, du skal tilmelde dig dette modul for kontrolmedarbejdere.

Du får specifik viden om og kan bevæge dig sikkert og hjemmevant i kontrolområdets lovmæssige regler, rammer og intentioner, og du kan håndtere personfølsomme oplysninger på korrekt vis.

Med vægt på en helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen arbejder vi med motiverende metoder og tilgange til borgerdialogen. Og du forstår betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og du kan vurdere, hvilken samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag.

Indsigt i din egen rolle

Du får viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager. Du ved, hvordan du kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstår, hvordan denne viden kan anvendes som en understøttende del af sagsbehandlingen og kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse. Du får indsigt i og kan reflektere over din egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet.

Du kan tilmelde dig her.

Artiklen er opdateret 31. oktober 2018