tina green

Efter 3 årtiers arbejde med at forbedre og forsvare de statsansatte HK’eres løn- og arbejdsvilkår er Tina Green, faglig chef i HK Stats sekretariat, gået på pension.

Blandt generationer af HK Stats tillidsrepræsentanter er Tina Green kendt som en inspirerende og vidende underviser på HK’s tillidsrepræsentantuddannelse. Skiftende arbejdsgivermodparter har mødt hende som den skarpe forhandler af HK Stats organisationsaftaler og overenskomster. Faglige konsulenter i HK’s afdelingskontorer har fået kompetente svar, når faglige sager for medlemmer har krævet behandling fra forbundshuset i København.

 

jesper david 

Ny faglig chef er cand. jur. og advokat Jesper David Jensen, 46.

Han tiltræder stillingen med en omfattende erfaring i at forhandle og forvalte de overenskomster, der sikrer statens ansatte gode løn- og ansættelsesvilkår.

Jesper David Jensen har blandt andet være chefjurist i AC, Akademikernes Centralorganisation, i en længere årrække. Han har også arbejdet for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd. Karrieren begyndte med et job som juridisk fuldmægtig i en personaleafdeling i en statslig styrelse – så livet på arbejdsgiversiden har han også erfaring med.