Først om overenskomsten

Det var lige ved og næsten, at vi var endt i en storkonflikt. På et efterfølgende afdelingssektormøde kom der en idé, desværre var det ikke min, men ideen er bare supergod.
lockout

Da Finansministeriet og Innovationsministeren havde udsendt lockoutvarsel, gik det lige pludselig op for vores statslige ledere, at de 

vist havde fået lockoutet lige lovlig mange af HK’s medlemmer. Så efterfølgende blev HK Stat som bekendt ringet op for at undtage medlemmer fra lockouten, fordi disse kolleger var helt og aldeles uundværlige. Og her er så ideen, hvis kollegerne er så uundværlige for den daglige drift, så burde man da gå ind og se på, hvor meget mere de skal have i løn. Så opfordringen er således, at I husker hvem, som blev undtaget og husker at skrive det på de indstillinger, I skal bruge i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Jeg håber, at der kommer rigtig mange lønkroner til medlemmerne, for det var ret mange, som var uundværlige.

Bornholm:

Formanden Ulla Moth-Lund Christensen har igen været på Bornholm, hvor alle arbejdspladser har haft mulighed for at modtage besøg. Denne gang blev det Campus Bornholm, Politiet og Stiftet, som havde ønsket et formandsbesøg. ”Det var rigtig gode møder, hvor mange ting blev drøftet, og hvor jeg blev klogere på medlemmernes hverdag og udfordringer”, udtaler formanden. Det, som trænger sig på er, at vi skal tænke mere i netværk på tværs af arbejdspladser. Giver det mening for jer, at vi fx samler alle, som er ansat på gymnasierne, provstierne, eller….? Hvis vi skal kunne tage livtag med fremtiden, må vi også kende hinandens måder at gøre tingene på, og netop netværksfagfælleskab kan være vejen frem.

Udover medlemsbesøg blev der også afholdt træf for alle de tillidsvalgte på Bornholm. Her blev der drøftet nye tiltag og ideer til fremtiden, orienteret om nyt fra afdelingen og sparret om de udfordringer, som tillidsrepræsentanterne bliver præsenteret for. Det kan være ret godt at prøve nye tiltag af på Bornholm, bl.a. fordi der samlet set ikke er så mange HK Statmedlemmer (det er nu mere, fordi der ikke er så mange statsarbejdspladser). Men også fordi både geografi og population giver mulighed for at tænke ud af boksen, når vi skal finde fremtidens jobåbninger.

HK Hovedstaden bevilger et beløb til aktiviteter på Bornholm. Disse administreres af en gruppe af tillidsvalgte på tværs af alle afdelingssektorerne. Herudover har HK Stat og HK Kommunal aftalt, at der afholdes et ekstra arrangement i løbet af året. I år blev det til ”DJØF med løgn”.

Færøerne:

Færøerne har også været besøgt, og den årlige generalforsamling i områdeklubben blev afholdt. Områdeklubben fik konstitueret sig med en ny formand – Marin H. Augustinussen fra Dommerkontoret, og bestyrelsen har allerede talt om, hvordan de vil starte arbejdet. Hjertelig tillykke skal lyde til den nyvalgte formand og god vind med det fremtidige arbejde. Vi glæder os rigtig meget til at se arbejdet skride frem.

På Færøerne har der også været bevilget et ekstra tilskud til afholdelse af et medlemsarrangement – en aften, hvor klubbens medlemmer kunne få boostet deres selvværd og blive stylet. Arrangementet var efter medlemmernes ønsker, og den store tilslutning tydede også på, at det faldt i god jord.

Nordsjælland:

 I Nordsjælland bliver der løbende afholdt træf for de tillidsvalgte, og herudover er der taget en beslutning om, at der løbende skal afholdes kurser/aftenmøder i Hillerød.


Her i efteråret er det blevet til ”Få det bedste ud af din personlighed” og ”Den nye ferielov”.

Træffet for tillidsrepræsentanter vil få besøg af formanden til mødet i december, men er du på en arbejdsplads, hvor I gerne vil have besøg af formanden eller har ideer til fyraftensmøder m.v. på Milnersvej i Hillerød, så er du velkommen til at kontakte formanden på mail: ulla.moth-lund.christensen@hk.dk