Det sker alt for ofte, at folk går ned med flaget på deres arbejdsplads. Nogle gange ryger de så langt ned, at de aldrig kommer tilbage igen, men må søge førtidspension.  

Det skete for nyligt for et sydjysk HK-medlem, der gennem knap ti år havde været under enormt stort pres på sin arbejdsplads. På arbejdspladsen mødte hun dagligt mennesker med store problemer af både fysisk og social karakter, og dette resulterede i en lang række hændelser, som nedbrød HK’eren.

- Hun oplevede blandt andet at blive slået, verbalt nedgjort, truet på livet og få dækkene på sin bil skåret op. Og der var intet sikkerhedsnet under hende. Ledelsen bakkede ikke op, som de burde, og hun blev for eksempel aldrig tilbudt psykologhjælp efter de ubehagelige episoder. Til sidst knækkede hun psykisk, fortæller HK Sydjyllands socialrådgiver Angelica Christiansen, der hjalp medlemmet i den efterfølgende arbejdsskadesag.

Samlet erstatning på 5 millioner kroner
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde, at medlemmet havde tabt 85% af sin erhvervsevne og aldrig vil kunne indtræde på arbejdsmarkedet igen. Hun kæmper blandt andet med alvorlige hukommelsesproblemer, mareridt og isolerer sig.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør arbejdsskadesager, anerkendte, at der her var tale om skader pådraget på arbejdet. Medlemmet fik en erstatning på 1,7 millioner i engangsbeløb samt efterfølgende udbetalinger, der med tiden vil løbe op på et samlet beløb i nærheden af 5 millioner.

Socialrådgiver Angelica Christiansen glæder sig over, at sagen endte med en solid anerkendelse af HK-medlemmets psykiske arbejdsskader. Men hun må samtidig erkende, at det ofte er svært at få anerkendt psykiske problemer som arbejdsskader.

- Medlemmet fik anerkendt sin psykiske arbejdsskade, fordi der forelå konkrete beviser på, at hun var blevet udsat for meget grove belastninger. I loven står, at der skal være gået traumatiske begivenheder eller exceptionelt truende situationer forud, hvis man skal have anerkendt psykisk sygdom som en arbejdsskade. Det er ikke nok, at man har fået en diagnose på for eksempel depression eller PTSD, hvis man ikke har været ude for noget ekstraordinært, forklarer socialrådgiveren.

Svært at få anerkendt stress og chikane
Med baggrund i den lovgivning er det tit op ad bakke, når HK kæmper for erstatning til de mange medlemmer, der er blevet uarbejdsdygtige på grund af stress eller dårligt arbejdsmiljø med mobning og chikane.

- Medlemmer beretter ofte om alt for mange arbejdsopgaver, tidspres, overarbejde og manglende støtte fra ledelsen. Selvom den slags kan give svære psykiske problemer, så kan det være vanskeligt at få sagerne anerkendt som arbejdsskader. Det kan være svært at påvise, at skaden udelukkende er forårsaget af arbejdet, fortæller Angelica Christiansen.

Hun opfordrer dog alligevel alle medlemmer med stress og andre psykiske lidelser, der er opstået i forbindelse med arbejdet, til at kontakte den lokale HK-afdeling.

- Psykiske arbejdsskader er mindst lige så alvorlige som fysiske, og vi skal have dem frem i lyset, siger Angelica Christiansen.

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.