De frygter, at de omfattende massefyringer vil føre til personaleflugt og øgede sundhedsudgifter til skade for patienterne.

Det giver hverken på kort eller lang sigt megen mening, når Region Sjælland planlægger fyringer af op mod 317 medarbejdere og nedlæggelse af yderligere flere hundrede ubesatte stillinger som led i en akut sparerunde på de sjællandske sygehuse. Sådan lyder det fælles budskab fra fagforeningerne, som repræsenterer alle medarbejdere i Region Sjælland.

I deres optik vil besparelserne på kort sigt betyde øget arbejdspres, mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær hos det tilbageblivende personale. Det vil give voldsomt øgede udgifter på vikarkontoen, der igen er med til at dræne regionen for penge til kerneopgaverne. Patienterne risikerer at betale prisen og få en ringere behandling fra alle faggrupper med en tilsvarende øget risiko for patientsikkerheden.

De forskellige opgaver med behandling, diagnosticering, pleje og administration forsvinder ifølge fagforeningerne ikke, blot fordi personalet forsvinder. Tværtimod har medarbejderne på de sjællandske sygehuse år efter år leveret stadigt stigende produktivitet i form af flere behandlinger, udredninger og opfølgninger.

På lidt længere sigt spår organisationerne, at besparelserne vil tappe de sjællandske sygehuse for kvalitet, faglig viden og økonomi. Det vil medføre længere indlæggelser, flere genindlæggelser og behandlingsgarantier, der ikke kan overholdes, hvilket i sidste ende vil betyde, at regionen står med endnu flere økonomiske udfordringer.

Fagforeningerne opfordrer derfor regionsledelsen til at tage andre værktøjer i brug. De foreslår blandt andet, at regionen spreder besparelserne over flere år og udnytter den naturlige personaleomsætning, som er højere i Region Sjælland end i øvrige regioner, til at nedbringe antallet af fyringer.

De mener også, der skal mere fokus på arbejdsmiljøet, som – trods afsatte puljemidler i Region Sjælland – stadig er for ringe. Der skal være et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at udføre summen af opgaver, der skal løses på alle regionens arbejdspladser. Gentagne trusler om fyringer gør ikke noget godt for arbejdsmiljøet.

Alle faggrupper har en vigtig rolle på sygehusene og i administrationen i forhold til deres daglige vigtige kerneopgave. Enhver besparelse kan mærkes, og de ansatte kan ikke blive ved med at dække alle de opgaver, der bliver til overs, når regionen skærer så dybt i personalet, lyder det afslutningsvis fra fagforeningerne.

I forbindelse med Regionsrådsmødet i Sorø den 5. november kl. 15.30 vil organisationerne markere deres bekymring for konsekvenserne ved masseafskedigelserne. Her vil bl.a. lægesekretærerne, som bliver hårdt ramt af fyringer, også deltage. Se mere her

Se også: Lægesekretærer sikrer kvalitet for alle

 

De 24 fagforeninger bag budskabet er:

FOA – Region Sjælland, Danske Bioanalytikere Sjælland, Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Dansk Metal Sydøst, Radiograf Rådet Sjælland, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Danske Fysioterapeuter, Kost & Ernæringsforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen IDA, JA, Dansk Metal Midt-Vestsjælland, Dansk Journalistforbund, Socialpædagogerne Midtsjælland, 3F-afdelingerne i Region Sjælland, Overlægeforeningen/FAS, Ergoterapeutforeningen Region Øst, Djøf, Dansk Magisterforening, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, Dansk Psykologforening, Yngre Læger Kreds Sjælland, Pharma Danmark og HK Kommunal Sjælland