Siden kommunalreformen i 2007 har tendensen på skole- og institutionsområdet heddet centralisering.

En udvikling, der blandt andet har vist sig i stadig større og mere centrale enheder, fælles administration og områdeledelse.

Men nu er udviklingen måske begyndt at vende. Odsherred Kommune lægger nu op til at gå den modsatte og mere decentrale vej igen. Det skriver DK Nyt.

Organisation ser en tendens

Nu er der to skoler i kommunen, men fremover skal der igen være fire skoler med egne navne, ledelser og bestyrelser.

I interesseorganisationen ”Skole & Forældre” tror man på, at flere vil gå samme vej som Odsherred, fordi det er den eneste måde at dæmme op for de mange nye friskoler og den store strøm af elever til privatskoler.