Politikerne blev mødt af sygehusansatte og faglige organisationer forud for regionsrådet i Sorø 5. november 2018

Line Endrup er fællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne ved Sjællands Universitetshospital i Køge. Hun tog ordet i spørgetiden på regionsrådsmødet:

- Jeg oplever kolleger, der græder, fordi der ikke er hænder nok til at løse opgaverne. Hvordan kan Regionsrådet sige ja til besparelser, når der i forvejen er så stort et pres på personalet på sygehusene? I får en masse flere patienter i fremtiden, for personalet bliver syge af at arbejde under de forhold.

Også Anja Raun, regionsformand for Dansk Lægesekretærforening i HK Kommunal Sjælland, var uforstående over for Region Sjællands beslutning:

- I de sidste 2 år er der i forvejen nedlagt 80 lægesekretærstillinger, og nu ryger der endnu flere. Jeg vil gerne spørge regionen, hvem de påtænker skal overtage vores opgaver.

Det spørgsmål kunne Heino Knudsen ikke at svare på:

- Jeg er glad for, at vi har kunnet nedbringe antallet af fyringer til 198, men jeg kan endnu ikke svare på, hvem der skal løse opgaverne i fremtiden.

Heino Knudsen kvitterede for et godt samarbejde med de faglige organisationer, især om aftalen for de berørte medarbejdere, og inviterede samtidig fagbevægelsen til at være med i det kommende arbejde omkring indsatser for sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø på sygehusene.

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, siger:

- Det klinger hult, at Danske Regioner i deres sundhedsudspil ’Trygt, nemt og nært’ lover sammenhæng, tryghed og tilgængelighed, når Region Sjælland samtidig skærer benet over i et system, der i forvejen er udsultet. Det bliver hverken trygt, nemt eller nært, når regionen fyrer personale i en tid, hvor opgaverne bliver flere og flere. Masseafskedigelserne vil betyde øget arbejdspres, mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær for det personale, der endnu har et arbejde at udføre.

Fyringerne på sygehusene i Region Sjælland bliver gennemført i dag.

Er du blevet fyret? Kom til møde for opsagte medarbejdere i Region Sjælland - tilmeld dig her

Se også:
Sjællandske sygehusfyringer: En uholdbar hovsaløsning
Lægesekretærer sikrer kvalitet for alle