Hænder på tastatur
Nyborg er efterfulgt af Frederiksberg og Gladsaxe kommuner bedst til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse. Langeland, Fredericia og Stevns kommuner ligger i bunden. Det kan man læse i beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) nye rangliste over de kommunale jobcentres præstationer.

Formålet med ranglisten – en såkaldt benchmark – er at skabe større synlighed over kommunernes beskæftigelsesindsats. Det vil ifølge beskæftigelsesministeren gavne de ledige, der vil få en bedre service.

Kommunerne bliver målt på, hvor gode de er til at få borgerne væk fra dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, når der tages højde for, hvad man kan forvente ud fra den enkelte kommunes rammevilkår.

Smart kort med ringe værdi

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, mildt sagt ikke imponeret over ministerens rangliste.

- Det er positivt, at der er mere fokus på resultater end proces. Men vi skal ikke overvurdere værdien af den her benchmark. Den giver en god pejling, men den giver langt fra et fuldstændigt billede af virkeligheden. I øvrigt er det værd at læse lidt i rapporten bag tallene. Den går mere i dybden end det smarte kort på ministeriets hjemmeside, siger Mads Samsing.

Storbyer sakker bagud

Blandt storbyerne ligger Aarhus med en 39.-plads højest på ranglisten. København ligger nummer 83, mens Aalborg og Odense er på henholdsvis 73. og 86.-pladsen.

Samlet er der ifølge beskæftigelsesministeriet omkring 430 millioner kroner at hente, hvis kommunerne får så mange i job eller under uddannelse, som man ifølge ministeriet kan forvente ud fra indbyggernes sammensætning.

Og Troels Lund Poulsen understreger, at kommunerne kan komme under administration, hvis de ledige bliver efterladt uden den forventede indsats igennem længere tid.

Artiklen er opdateret 07. november 2018