Kvinder får i gennemsnit 15% mindre i løn end mænd. Det er ikke retfærdigt, og det sætter HK sammen med andre fagforbund fokus på med kampagnen ”Kvindernes sidste arbejdsdag”.

Hvis vi ikke handler, har vi først ligeløn om mange år

Problemet med kvindernes løn er langt fra nyt, og desværre går det meget langsomt med at få rettet op på det, siger HK’s næstformand Martin Rasmussen.

-Det kræver ny lovgivning, hvis vi for alvor skal rykke på forholdene. Ligelønsloven er stort set ikke blevet ændret i 12 år. Danmark skal virkelig til at kridte skoene og gøre alvor af at sikre kvinderne bedre løn. Fortsætter vi i samme tempo som nu, vil det vare mange år, før vi har ligeløn. Det er jo absurd, siger Martin Rasmussen.

HK foreslår:

  • At flere virksomheder bliver omfattet af lovkrav om at offentliggøre lønstatistikker, så det bliver tydeligt, hvis der er forskel på mænds og kvinders løn.
  • At forældre får bedre mulighed for at dele barsels/forældreorloven mere ligeligt mellem sig.

Og så kigger HK også en smule misundeligt mod Storbritannien, hvor en ny lov sikrer, at virksomheder med over 250 ansatte hvert år skal offentliggøre 6 nøgletal for aflønning af mænd og kvinder. Herunder forskellen på mænd og kvinders gennemsnits og medianløn. Derudover skal virksomheder på virksomhedens egen og på en statslig hjemmeside i et simpelt sprog give en forklaring på lønforskellene og komme med et bud på, hvad virksomheden vil gøre for at nedbringe forskellen.

Her kan du downloade en plakat

Følg med via facebook

 

Fakta

De seneste tal fra det nationale forskningscenter for velfærd, VIVE, og Danmarks Statistik (2017) viser, at der i Danmark er 15% forskel på den gennemsnitlige timeløn for mænd og kvinder. Den timeløn, de bliver betalt for - uanset fravær, vel at mærke.

Det høje løngab kan altså ikke tilskrives, at kvinder har en kortere arbejdsuge eller er mere fraværende. Den store forskel dækker over mange parametre. Blandt andet er lønniveauet i nogle fag, hvor der typisk arbejder flest kvinder, meget lavere end i fag, hvor der typisk arbejder flest mænd.

Den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder var ifølge lønstatistikken 2017 fra Danmarks Statistik 35,53 kroner  pr. time. Det svarer til et løngab på 15,0 procent. Kvinders timeløn skal med andre ord stige 15 procent, før den kommer op på samme niveau som mændenes.

  2013  2014  2015  2016  2017 
 Mænd og kvinder i alt  240,29  242,99 246,83   250,12  255,43
 Mænd  258,22  260,72  264,01  266,81  272,11
 Kvinder  220,59  224,01  228,15  231,23  236,58
 Lønforskel  37,63      36,71  35,86  35,58  35,53
Lønforskel i pct. af kvinders løn  17,1%  16,4%    15,7%  15,4%   15,0%

Hvis kvinder fik den samme timeløn som mænd, skulle de derfor kun arbejde 86,9 pct. af den tid, de arbejder i dag for at få pengene til at passe. Kvindernes Sidste Arbejdsdag 12. november er derfor beregnet ved at finde den første feriedag, der svarer til 86,9 pct. af arbejdsdagene i 2018.

 Arbejdsdage 2018 (fri 1. maj)  251
 Arbejdsdage i december  19
 Arbejdsdage i november  22
 Arbejdsdag, som kvinder skal arbejde mindre (1-86,9%)  -33
 Arbejdsdage i november og december minus dage, som kvinderne skal arbejde mindre  8
 Sidste arbejdsdag  12. november
 Første feriedag  13. november

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.