"Sydvestjysk Sygehus går målrettet efter de svageste ansatte uden tanke for de store menneskelige konsekvenser". Så stærkt formulerer de to fagforeninger HK Sydjylland og dbio-Sydjylland en skriftlig henvendelse til Regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Årsagen skal findes i en besparelsesrunde, hvor Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg fyrede begge afdelingens fleksjobbere.

- Ansatte i fleksjob har alt andet lige sværere ved at finde en ny ansættelse end andre fyrede, og derfor burde Sydvestjysk Sygehus have gjort en større indsats for at omplacere dem. Det kan ikke passe, at en kæmpe arbejdsplads ikke kan finde en anden funktion til to medarbejdere med få arbejdstimer, siger Kirsten Gram, faglig konsulent i HK Sydjylland og medunderskriver af brevet.

Faglig konsulent Kirsten Gram

Fyringerne i Esbjerg lægger sig i forlængelse af et konstant fald i antallet af fleksjobbere og ansatte på særlige vilkår på alle Region Syddanmarks sygehuse. Det er stik imod regionens erklærede mål om, at antallet af ansatte på særlige vilkår skal bringes op på 2010-niveau efter et fald de seneste år.

Effektivitet frem for beskyttelse

Tillidsrepræsentant Jeanne Storm fortæller, at Sydvestjysk Sygehus’ ledelse på et MED-møde tidligere på året fremlagde kriterierne, som medarbejderne bliver bedømt efter, og de er: Faglighed, fleksibilitet, samarbejde, stabilitet og kommunikation.

- Det er klart, at fleksjobbere ikke i samme grad som andre kan leve op til samtlige krav. De er typisk udfordret både på stabilitet og fleksibilitet, men det er jo derfor, de har et fleksjob. Det er uheldigt, at ledelsen kun ser på de fem kriterier og ikke på regionens overordnede mål om at beskytte de ansatte på særlige vilkår, siger Jeanne Storm.

Hun gør også opmærksom på, at de opsagte fleksjobbere skal søge job på lige fod med andre, fordi der sjældent slås fleksjob op.

- Det er meget svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet igen, siger hun.

Sygehuse og sociale centre svigter

Hvis Sydvestjysk Sygehus skulle opfylde regionspolitikernes mål, ville der være 52 fleksjobbere ansat, men tallet faldt til 40 med de to opsigelser. Sygehus Lillebælt er fra 2010 til nu gået fra 70 til 65 fleksjobbere, Sygehus Sønderjylland fra 52 til 43 og de sociale centre er styrtdykket fra 56 til 25. Alle tallene, herunder også for ansatte på andre, særlige vilkår, fremgår af regionsrådets bilag, som der linkes til under grafen.

 

Kilde: Bilag 36a til Regionsrådets møde 25/6 2018

Svar fra Regionsrådsformanden

Regionsrådsformand Stephanie Lose (Foto: Region Syddanmark Koncern Kommunikation)

Regionens presseafdeling har sendt et svar på brevet til HK Sydjylland, hvori Stephanie Lose skriver, at fyringerne ganske rigtigt skyldtes besparelser, og at de to fleksjobbere blev udvalgt til opsigelse efter en bedømmelse af alle ansatte.

- Resultatet blev, at de to nævnte fleksjobbere scorede lavest i den samlede score, hvor der blandt andet, for så vidt angår de to fleksjobbere, også er blevet kigget på den samlede score, uden at vurdere fleksibilitet og fremtidssikring af opgaveløsningen, idet disse to principper kan være sværere for en flexjobber at opfylde. På trods af disse hensyn, var resultatet det samme, skriver Lose.

Regionsrådsformanden skriver i svaret, at ledelserne har vide rammer (”et stort handlerum”) også i personsager som denne. Hun forholder sig ikke til, om hun er tilfreds med, at ledelsens valg i dette tilfælde gav et resultat, som er i direkte modstrid med regionsrådets vedtagne mål.

- Udfaldet er et resultat af en systematisk vurdering ud fra de aftalte parametre, og det har på ingen måde været hensigten, at ramme en bestemt medarbejdergruppe, siger Lose.

Planer skulle sikre, at målet blev nået

Da Regionsrådet vedtog strategien for at hæve antallet af ansatte på særlige vilkår i januar sidste år, blev der blandt andet indført pligt for institutionerne til at udarbejde hver deres egen indsatsplan. Den skal sikre, at målet nås, sagde Stephanie Lose.

-  Med indsatsplanerne får vi i regionen en fastere ramme og et værktøj, der kan hjælpe os med at få flere ansatte på særlige vilkår. Selvom man ikke kan arbejde på fuld tid, kan man stadig have rigtig meget at bidrage med på en arbejdsplads, mente hun.

Sidste nyt i sagen er, at Sydvestjysk Sygehus efterfølgende har fundet et andet job til den ene fyrede fleksjobber og stadig prøver at omplacere den anden. Hvis det lykkes, vil der være 42 ansatte på særlige vilkår – stadig langt fra de 52, som er regionsrådets mål.