Lige løn for lige arbejde. Det kan de fleste danskere sagtens blive enige om er både fair og fornuftigt. Desværre tror mange også, at dette allerede er indført på arbejdsmarkedet. Det er jo trods alt vedtaget ved lov. Og det er uanset, at vi kan fremdrage det ene eksempel på det andet på, at mænd og kvinder fortsat lønnes forskelligt på trods af, at arbejdsopgaver, uddannelsesniveau med mere er ens.

Men sådan er det ikke. I Danmark er der en 15 % forskel på den gennemsnitlige timeløn for mænd og kvinder – i mændenes favør. Hvis vi omregner forskellen til arbejdstid, så passer det faktisk med, at kvinderne kan fejre årets sidste arbejdsdag d. 12. november og holde fri resten af året!

Derfor har vi i anledning af dagen fået lavet et fint postkort og en plakat, som er lige til at printe og give videre til chefen. Med mindre selvfølgelig, at HUN også burde gå ud af døren og tage resten af året fri efter på mandag.

Du kan downloade postkortet her.

Du kan downloade plakaten her.

Tak for i år

Du kan læse mere om HK og kvindernes sidste arbejdsdag her:

 

De tørre tal om uligeløn

De seneste tal fra det nationale forskningscenter for velfærd, VIVE, og Danmarks Statistik (2017) viser, at der i Danmark er 15 % forskel på den gennemsnitlige timeløn for mænd og kvinder. Den timeløn, de bliver betalt for - uanset fravær, vel at mærke.
Det høje løngab kan altså ikke tilskrives, at kvinder har en kortere arbejdsuge eller er mere fraværende. Den store forskel dækker over mange parametre. Blandt andet er lønniveauet i nogle fag, hvor der typisk arbejder flest kvinder, meget lavere end i fag, hvor der typisk arbejder flest mænd.