Når en kommune sagsbehandler en sag er der en lang række formelle regler, der skal overholdes.

Ankestyrelsen har vurderet cirka 50.000 sager det seneste år og ført statistik over antallet af formelle fejl i sagsbehandlingen.

Det er sket på fire områder – nemlig kommunale social-/beskæftigelsessager, Udbetaling Danmark sager, arbejdsskadesager samt øvrige (fx familieret, sociale tilsyn mfl)

I tre ud af fire sager har Ankestyrelsen ikke fundet formelle fejl og mangler.

I de resterende sager var der dog kritik. 

UDbetaling danmarK har dårligste statistik

Det handlede især om begrundelsen af afgørelsen, overholdelsen af tidsfrister og undersøgelsesprincippet, som alle havde en andel på ni procent af sagerne med kritik.

Manglende partshøring var den fjerde værste med tre procent af sagerne.

Hvis man sammenligner den kommunale sagsbehandling med Udbetaling Danmark, viser tallene, at kun i 35 % procent af sagerne hos Udbetaling Danmark var der ingen kritik.

I den kommunale sagsbehandling var der ingen kritik i 63 procent af sagerne.

 

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.