Lars Løkke

- Vores sygehuse har brug for et tilstrækkeligt antal dygtige medarbejdere, der kan udnytte deres kompetencer på hver sit felt. Jeg håber, statsministeren tog det budskab med sig hjem fra Marienborg i dag.

Sådan faldt ordene fra HK Kommunals formand, Bodil Otto, umiddelbart efter, hun sammen med repræsentanter fra blandt andre læger og sosu’er var til kaffe-audiens hos statsminister Lars Løkke Rasmussen på Marienborg.

Marienborg-mødet fandt sted efter, at HK Kommunal og Danske Lægesekretærer sammen med de andre organisationer i Sygehussamarbejdet via helsidesannoncer i de store dagblade inviterede sig selv til møde med den kommende sundhedsreforms ankermand, Lars Løkke Rasmussen.

Sygehuse mangler hænder

På trods af, at der ikke blev lovet noget som helst fra statsministerens side, kvitterer Bodil Otto for er et godt og konstruktivt møde.

- Løkke har sine planer om fremtidens sygehusstruktur. Fair nok. Men jeg fornemmer, at planerne ikke er skåret ud i sten. Jeg håber derfor, at statsministeren har lyttet til vores budskab om, at hans planer om en sygehusreform uden vores folkevalgte regioner ikke løser noget som helst, siger Bodil Otto.

Sundhedsvæsenets reelle udfordringer handler ifølge HK Kommunals formand om, at de ansatte på sygehusene er alt for hårdt spændt for, fordi der simpelthen mangler hænder.

- Sygehuspersonalet har igennem de seneste år behandlet 50.000 flere patienter på hospitalerne uden, at der er ansat mere personale. Den udfordring bliver ikke løst ved at kaste personalet ud i en omfattende strukturkarrusel, mener Bodil Otto.

Lægesekretærer sikrer sammenhæng

HK Kommunals formand understreger, at de helheder og den sammenhæng i det behandlende system, mange efterspørger, kan sikres via lægesekretærernes arbejde.

- Vores dygtige lægesekretærer er netop uddannet i og eksperter på at registrere, rekvirere, dokumentere, planlægge og i at følge op i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut. Den del kræver koordinering mellem en lang række instanser. Og den sikrer, at patienten ikke falder ned mellem flere stole. At patienternes rettidigheder og garantier overholdes, skyldes også lægesekretærerne, lyder det fra Bodil Otto.

Artiklen er opdateret 13. november 2018