HK Handel har her i formiddag i dele af pressen stiftet bekendtskab med det udspil, som vækstteam for handel og logistik offentliggjorde kl. 12.45 mandag. Samtidig kan vi konstatere at også parter, der ikke har været direkte involveret i vækstteamets arbejde, har haft mulighed for at kommentere på vækstteamets udspil – denne fremgangsmåde undrer vi os såre over.

Der er ingen tvivl om, at handels- og logistikbranchen er presset, og at man går en fremtid i møde, hvor det er nødvendigt at være et skridt foran, hvis man vil overleve i en verden præget af stadig større international konkurrence og stadig flere digitale muligheder.

HK Handel kan nikke genkendende og anerkendende til en række af de problemstillinger og løsningsmodeller, som udspillet fra vækstteamet foreslår, men på andre områder rammer man i bedste fald i udkanten af skiven – og ofte helt forbi.

Først er det dog på sin plads at rose vækstteamet for at pege på tiltag, som skal sikre forbrugerne, når de handler på nettet, og at man også vil sikre lige konkurrencevilkår både nationalt og internationalt.

Der er dog også adskillige hår i suppen, når man læser anbefalingerne igennem - eksempelvis når det foreslås, at man fra politisk side skal blande sig i forhold, som i sidste ende forhandles af arbejdsmarkedets parter. Man peger bl.a. på funktionærbegrebet og den danske model som værende en udfordring for branchen. Det har vi svært ved at få øje på.

Der bliver også peget fingre af detailhandelsuddannelserne, som bliver beskyldt for at være for lange og ufleksible. Samtidig vil man gerne have medarbejderne klædt bedre på til at agere i en digital fremtid. Det tyder lidt på, at man ikke har sat sig ordentligt ind i, hvordan uddannelserne på området er strikket sammen. For der er jo netop mulighed for at tage længerevarende uddannelser inden for handelsområdet, eksempelvis i digital handel, hvis man vil dygtiggøre sig og have en solid teoretisk viden. En viden som højst sandsynligt vil være eftertragtet i fremtidens digitale arbejdsmarked. Er man derimod allerede i arbejde i branchen, så er der rig mulighed for, at man kan dygtiggøre sig eller erhverve nye kompetencer – eksempelvis via en bred vifte af AMU-kurser.
Det er netop arbejdsmarkedets parter, der er med til at fastlægge rammerne for uddannelserne på dette område, og der er i høj grad tale om både fleksibilitet og kvalitet i uddannelserne. Desværre kniber det mere med at få arbejdsgiverne til at give medarbejderne fri til den nødvendige uddannelse - og det problem kan man altså ikke løse på erhvervsskolerne!

Vi står uforstående overfor en påstået mangel på arbejdskraft og behovet for at hente udenlandsk arbejdskraft på hhv. handels- og logistikområdet. Disse påstande står i skærende kontrast til de 2.151, der er registreret som ledige på området og i det voldsomme antal af ledige, som man på handelsområdet gerne vil tage i ulønnede praktikordninger og
jobtilskudsordninger, men som man ikke kan finde ordinærbeskæftigelse til efterfølgende.

Der er ganske enkelt ikke, efter vores skøn, et behov for yderligere udenlandsk arbejdskraft på området.

Hos HK Handel havde vi med glæde bidraget med viden og indsigt til vækstteamets arbejde. Vi tror nemlig på, at vi når længst, når alle parter på arbejdsmarkedet bliver hørt og bidrager til processen. Derfor deltager vi meget gerne i det fortsatte arbejde med vækstteamets anbefalinger, om end vi ikke ligefrem har hænderne oppe over hovedet af begejstring over dette udspil.