Digitaliseringsklar lovgivning er vedtaget og de første lovpakker bliver nu screenet for forhindringer.

Formålet med initiativet er at alle nye love så vidt muligt skal udformes, så de kan digitaliseres og sagsbehandlingen kan foregå automatisk – optimalt set uden at mennesker skal behandle fx en ansøgning.

Det kræver, at uklare begreber, særhensyn, undtagelser og skøn minimeres – og helst undgås.

Nøgleordene bag Digitaliseringsklar lovgivning har således været ”ensartethed” og ”automatik” – og det skulle give borgere en større retssikkerhed og følelse af retfærdighed.

Tag hensyn siger borgerne

Men Dansk IT og Rambølls årlige rapport over digitaliseringen i Danmark gør nu op med det syn.

Man har nemlig spurgt borgerne, hvordan og hvornår de oplever retfærdighed i det offentlige.

Her svarer mellem 80 og 90 procent, at de oplever retfærdighed, når der bliver lyttet til dem, og når der bliver taget hensyn til særlige omstændigheder i deres livssituation.

HK Kommunal: Vi holder øje

Rapporten konkluderer derfor, at det er ”mindre vigtigt for borgeren at opnå det samme som andre borgere og mindst vigtigt, at man får det, man ønsker”.

- Det er vigtigt at tage højde for kompleksiteten i opfattelsen af retfærdighed, når man digitaliserer, og i den forbindelse fx reducerer muligheden for personlig kontakt og fleksibilitet i opgaveløsning og afgørelser. Gør man ikke det, risikerer man at udhule borgernes tillid og opbakning til myndighederne, hedder det i rapportens konklusion.

Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, mener at det derfor er vigtigt, at man nu holder et skarpt øje med, hvordan Digitaliseringsklar lovgivning sætter sine spor i ny lovgivning.

- Jeg synes, det er stærkt bekymrende, at individuelle hensyn og faglige skøn som udgangspunkt anses for at være noget negativt og noget, vi helst skal undgå, fordi de betragtes som forhindringer for at digitalisere og automatisere. Selvfølgelig skal vi digitalisere hvor det giver mening. Men den offentlige sektor skal være mere menneske end maskine, forklarer Mads Samsing.