En ny taskforce i Landbrugsstyrelsen, primært bemandet med vikarer, skal lynbehandle ophobede støtteudbetalinger til landmænd, fremgår det af styrelsens intranet. En måned tidligere måtte 71 af styrelsens fastansatte medarbejdere stoppe på grund af besparelser.

I oktober 2018 sagde Landbrugsstyrelsen farvel til 71 medarbejdere. 39 af dem blev fyret. Andre tog imod en frivillig fratrædelse. Nu har styrelsen så udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at en ny taskforce med 20-25 medarbejdere "skal få penge hurtigere ud til landmændene".

Pressemeddelelsen blev sendt ud samme dag som landbrugs- og fødevareministeren var til delegeretmøde i interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer.

- Det var nok opportunt at have noget med at vise frem til landbruget, som en anonym medarbejder i styrelsen siger til HK Statbladet.

Landbrugsstyrelsen: Brug for at styrke sagsbehandling

I pressemeddelelsen skriver Landbrugsstyrelsen, at 'Der er brug for at styrke sagsbehandlingen af tilskudsudbetaling i Landbrugsstyrelsen, og derfor nedsætter styrelsen nu en særlig taskforce.'

Taskforcen, som kommer til at bestå af 20-25 medarbejdere, skal behandle sager, hvor landmændene venter på at få udbetalt støtte. Det kan fx være tilskud til en ny miljø- og klimavenlig svinestald. Der er flere årsager til, at udbetalingssagerne har hobet sig op, skriver Landbrugsstyrelsen.

'Dels er der tale om komplekse sager, hvor sagsbehandlingen ikke er foregået automatisk, og dels har udflytningen af dele af Landbrugsstyrelsen til Sønderjylland medført en ophobning,' lyder det.

Intranet: Hovedparten vil være vikarer

Fyringerne i oktober og de i alt 71 afskedigelser ramte på tværs af styrelsens adresser i hele landet. Der blev også delt fyresedler ud blandt de nyansatte i "ud"-flyttede job i Augustenborg og Tønder.

Det fik HK Stats lokalformand i Sydjylland Annette Godsvig Laursen til at udsende en pressemeddelelse, hvor hun kritiserer, at regeringens flytteplaner er en spareøvelse.

Læs på Annette Godsvig Laursens blog: Uanstændigt, at besparelser rammer nyuddannede 

Nu kommer det så frem, at den nye taskforce ifølge styrelsens eget intranet skal bemandes med en betydelig andel af vikarer.

'Det endelig set-up for taskforcen er ikke på plads, men den ventes at bestå af medarbejdere fra både København og Augustenborg/Tønder. Derudover ventes at indgå vikarer og eksterne konsulenter. I alt ventes taskforcen at bestå af 20-25 medarbejdere, hvor hovedparten vil være vikarer,' lyder det i en opdatering på styrelsens intranet.

- Det er helt urimeligt at fyre fastansatte folk den ene måned og så ansætte nye vikarer den næste, siger formand for HK Stat Rita Bundgaard.

Chef for Landbrugsstyrelsens HR-afdeling Dorte Appel undrer sig dog over ordlyden i beskeden. Det siger hun mandag til avisen.dk.

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor at der står, at 'hovedparten' af taskforcen skal bestå af vikarer. Vi går efter at størstedelen skal være fastansatte, men det er endnu ikke fastlagt, siger Dorte Appel til Avisen.dk.

HR-chef: Vi vil helst have hovedpart af fastansatte

- Jeg kan som sagt ikke forklare det. Jeg har ikke været inde over udarbejdelsen af beskeden, men det er ikke det, vi arbejder hen imod, siger Dorte Appel.

Men betyder det, at vikarer kun vil udgøre en lille andel af den samlede taskforce, spørger journalisten fra Avisen.dk.

- Det er for tidligt at sige nu. Vi vil allerhelst have en hovedpart af fastansatte til at gøre det, da de har de bedste kompetencer. Men det er et puslespil, der skal gå op, så jeg kan ikke svare på, hvad den endelige fordeling ender med at være, siger Dorte Appel.

- Vi har altid arbejdet med vikarer, da vi i nogle dele af året har mange flere opgaver end normalt. Her giver vikarerne en ekstra hånd, og de laver selvfølgelig kun det, som de har viden og færdigheder til og i en begrænset periode. Vi er underlagt en økonomistyring, hvor driftbudgettet, som vikarlønninger ligger under, er adskilt fra lønbudgettet til fastansatte, fortæller HR-chefen til Avisen.dk.

Men det er uanstændigt, at politikernes spareiver rammer både landbruget og medarbejderne, mener Rita Bundgaard.

- Det viser jo en grotesk kassetænkning, at man fyrer folk, og alligevel er der penge til vikarer, fordi de skal betales på et andet budget. Regeringens flytteplaner er stærkt underfinansierede. Det går ud over både opgaveløsningen og arbejdsmiljøet, og det stiller de enkelte styrelser i en umulig situation som i sidste ende fører til en helt uacceptabel arbejdsgiveradfærd over for vores medlemmer, siger Rita Bundgaard.

Læs hele historien hos Avisen.dk: Chef på vikar-jagt efter massefyring: "Jeg kan ikke forklare det"

Flere medarbejdere, redaktionen har talt med, frygter også for, om der vil blive fjernet ressourcer fra andre vigtige opgaver, og for at resultater bliver et alt for tungt arbejdspres. Og de frygter, at der kan ske fejl og komme flere underkendelser, hvis der slækkes på kontrollen med de mere end 8 milliarder EU-kroner, der hvert år løber gennem styrelsen.

- Det kan jo godt undre, hvis man vil slække på kontrollen med så store milliardbeløb lige nu, siger en anonym medarbejder med reference til Socialstyrelsens manglende 111 satspulje-millioner.

Redaktionen har talt med en række medarbejdere i styrelsen, der ikke ønsker at udtale sig med navn, fordi de frygter, at det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser eller på anden måde belaste deres forhold til deres arbejdsgiver i alvorlig grad.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsens intranet om oprettelse af taskforce

Det skriver Landbrugsstyrelsen (uddrag): Direktionen har i samarbejde med departementet besluttet, at der nedsættes en taskforce, som fra januar 2019 vil have fuldt fokus på at sagsbehandle gamle udbetalingssager. Målet er, at den nye taskforce inden sommerferien har afsluttet mindst 90 procent af de gamle sager.
"Det er en uholdbar situation både for landmændene og os selv, at det stadig kniber med at få penge ud til kunder, som har søgt projektstøtte. Derfor skruer vi nu ekstra op for indsatsen for at komme i bund," siger Jette (Petersen, direktør for Landbrugsstyrelsen, red.)
"Det er en skæv bold, der lander lige oven i, at vi har besparelser, faldende bevillinger og uro på grund af tilpasninger. Der kommer ikke flere penge til taskforcen, og det er forståeligt, hvis nogen bliver bekymrede for, hvordan vi skal nå det hele. Vi kommer derfor til at se nøje på, hvordan vi kan omprioritere vores opgaver og komme i mål med denne indsats", siger Jette, som fremhæver den store indsats, medarbejderne i Projekttilskud allerede har løftet (...)
 
Planen er på tegnebrættet
Det endelig set-up for taskforcen er ikke på plads, men den ventes at bestå af medarbejdere fra både København og Augustenborg/Tønder. Derudover ventes at indgå vikarer og eksterne konsulenter. I alt ventes taskforcen at bestå af 20-25 medarbejdere, hvor hovedparten vil være vikarer. Der stiles efter et hold i Augustenborg og et i Nyropsgade. Den endelige bemanding er under afklaring og vil være på plads i løbet af november. Der kommer mere information om de endelige detaljer, så snart de er på plads.