Nogle arbejdspladser holder lukket mellem jul og nytår, og de ansatte er tvunget til at holde ferie i de dage. Hvis du arbejder sådan et sted, og ikke har optjent ferle eller andet til dagene, så kan du måske få dagpenge.

Du skal opfylde de her betingelser for at dagpenge ved tvungen ferie.

  • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af ferielukning på arbejdspladsen.
  • Du skal have holdt al din egen optjente ferie, fx feriedage på feriekort, ferie med løn eller dage med ret til feriedagpenge.
  • Du skal opfylde i øvrigt betingelserne for at få dagpenge. Herunder at du opholder dig i Danmark og er til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Hele din arbejdsplads eller afdeling skal være ferielukket, og arbejdsgiveren skal have varslet ferie i overensstemmelse med ferielovens regler

Hvis du opfylder de betinger, kan du få dagpenge for hverdage, hvor del ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver. Men ikke for søn- og helligdage fx 1. og 2. juledag og nytårsdag.

På HK.dk skal du udfylde en ledighedserklæring, og sende dokumentation for varslet ferielukning fra din arbejdsgiver, hvis du vil søge om dagpenge.

Hvis din arbejdsplads er lukket i flere dage, skal du melde dig ledig på jobnet.dk hele perioden, du søger om dagpenge for. Dog behøver du ikke tilmelde dig jobnet, hvis du kun søger om dagpenge for dagene mellem jul og nytår. Men er der flere dage end det, skal du tilmelde dig for alle dagene – også dem mellem jul og nytår.

DU KAN FÅ DAGPENGE SOM MEDLEM AF HK A-KASSE

Er du medlem af a-kassen, er din økonomi sikret med dagpenge i op til 2 år. Prøv vores dagpengeberegner og find ud af, hvad din dagpengesats er.