Efteruddannelse i form af sidemandsoplæring og arbejdspladsbesøg kan være et fint supplement til formel uddannelse. Det vurderer Claus Agø Hansen, som er uddannelsespolitisk konsulent i HK/Privat:

- På trods af at vi har forsøgt at gøre nettet finmasket med kompetencefondene, så er vi nogle gange nødt til at tænke kreativt, når det handler om faggrupper, som er presset af teknologiudvikling eller outsourcing. Og Henrik Røn er et fint eksempel på, at arbejdspladsbesøg og sidemandsoplæring kan give mening.

I De Grafiske Kompetencefonde, som har bevilget midler til Henrik Røns selvtilrettelagte uddannelsesbesøg i Bergen, foretrækker man også kompetencegivende uddannelse, fortæller Tina Holm Møller, som er faglig konsulent i HK Grafisk Kommunikation og er med til at vurdere ansøgningerne om midler til selvvalgt uddannelse inden for det grafiske område.

- Modsat Industriens kompetencefond har vi ikke en forhåndsgodkendt positivliste i De Grafiske Kompetencefonde. Vi tager stilling til hver enkelt ansøgning, og om den er relevant i forhold til fag og overenskomst. Derfor er der meget vide rammer for, hvad man kan søge til. Lige præcis i forhold til de store rotationsmaskiner findes der ikke mange kurser, og derfor gav det mening at vende blikket mod virksomhederne og besøge et andet trykkeri, forklarer Tina Holm Møller.

Generelt anbefaler HK kompetencegivende efter- og videreuddannelser, understreger Claus Agø Hansen:

- For de store brede grupper af HK’ere er efter- og videreuddannelse på diplomniveau og akademiniveau mere fornuftigt, fordi de skaber bedre job- og karrieremuligheder, forklarer han og tilføjer, at det generelt er slået igennem hos HK’erne. Vi ser nu et skifte til, at folk vælger mere langtidsholdbare kompetencer frem for dagskurser, siger HK/Privats uddannelsespolitiske konsulent og fremhæver, at der også er et sikkerhedsnet forbundet med formel uddannelse:

- I krisetider bliver det altid sværere at skifte job eller komme tilbage, når man er ledig, hvis man ikke har de formelle kompetencer og papir på dem, siger Claus Agø Hansen. ⁄⁄