Arbejdspres Produktion

Tempoet i de private serviceerhverv er steget over de sidste to år. Det får tilsyneladende mere end fire ud af ti af jer, der arbejder i branchen, til at arbejde mere, end I er ansat til. Og det er superærgerligt, for omkring hver tredje oplever, at arbejdspresset ofte eller hele tiden er for stort. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for HK/Privat.

Blandt de 365 af jer, som er spurgt om årsagerne til arbejdspres i undersøgelsen, lyder forklaringerne blandt andet:

”Der er for lidt tid til for meget arbejde”, deler et medlem.

”De almindelige arbejdsopgaver kombineret med konvertering til nyt administrationssystem, betyder, at vi skal nå både alle de normale arbejdsopgaver, som vi i forvejen er bagud med, samtidig med at vi skal tjekke data og gøre det klar til det nye system”, skriver et andet.

”Dårlig ledelse”, konstaterer et tredje medlem.

Ubalancen mellem krav og ressourcer kan få store konsekvenser, lyder det fra Dansk Psykolog Forening:

- Når krav til en medarbejder ikke stemmer overens med mulighederne for at efterkomme kravene, så er risikoen for et dårligt arbejdsmiljø til stede. Det kan man blive syg af. Fra forskning ved vi, at det kan føre til stress og stressrelaterede lidelser som angst og depression, siger formand Eva Secher Mathiasen og understreger:

- Det er alvorligt, hvis dit arbejdsliv kører dig derud, hvor du ikke kan løse dine opgaver med den tid og de ressourcer, du har til rådighed, og hvor også dit privatliv bliver påvirket.

Prestige i det grænseløse arbejde 
Op mod halvdelen af jer mener, at jeres leder kun i ringe grad eller slet ikke forsøger at gøre noget ved overarbejde. Hver fjerde mener sågar, der er en prestigekultur forbundet med det på arbejdspladsen. Og for at gøre alting endnu værre får tre ud af ti ikke engang løn for arbejdet.

- Det synes jeg er ret alvorligt. Det er et vink med en vognstang om, at der er noget på spil, som trænger til at blive lavet om, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun forklarer, at grænseløst arbejde kan være med til at skabe ubalance mellem arbejdsliv og privatliv. Og derfor mener hun, det er endnu mere urimeligt - især når det ikke engang bliver honoreret.
- En kultur om at arbejde over uden at få løn for det bliver næppe skabt med ord. Det er næppe formuleret som et krav. Det er formentlig noget, der ligger i forventningen til den enkelte. Og det er selvsagt ikke rimeligt, at der bliver stillet en uformel forventning om, at du skal arbejde mere end det, der er aftalt, og som du får løn for.

Træk superheltekostumet af
Det er en ledelsesopgave at balancere krav og ressourcer. Men de mange eksperter, vi har talt med, er enige om, at lederne føler sig presset af deres egne chefer:

- I stedet for at stille krav og udfordre opad (altså cheferne, red.) tager lederne ansvaret på sig, løber stærkere og presser nedad. Så det pres, lederen oplever, forplanter sig ned gennem organisationen til medarbejderne, siger erhvervspsykolog Pernille Rasmussen, som er medlem af stresstænketanken hos Ledernes Hovedorganisation.

I stedet for at sige fra over for sin leders pres er der rigtig mange medarbejdere, der trækker i supermandskostumet, oplever erhvervspsykologen.

- Medarbejdere i dag er meget ansvarlige, selvkørende og selvledende, så de prøver at løse pres og problemer selv.

Hvad enten det er din leder eller superheltekostumet, der strammer, så er det ikke omkostningsfrit. Selv om det kun er en ud af tre, der ofte eller hele tiden føler sig presset, er der langt flere af jer, som meddeler, at I er berørte. Syv ud af ti af jer er ifølge undersøgelsen enten fysisk eller psykisk påvirkede. Fx svarer mange, at I oplever irritabilitet, problemer med hukommelse og koncentration, dårlig søvn eller har hovedpine.

Leder har stjerner på skuldrene
Selv om tre ud af fire af jer faktisk føler behov for at tale med jeres ledere om at sænke arbejdspresset, er det knap halvdelen af jer, der gør det. Det er især forventningen om ikke at blive taget alvorligt, som afholder jer fra at bede om hjælp. Og måske har I noget at have det i. I hvert fald oplever knap hver tredje, at I bliver affærdiget, når I gør det.

- Det er problematisk, hvis man ikke tør tale med sin leder eller ikke bliver taget alvorligt, hvis man gør. Vi bør kunne forvente, at lederen skaber en kultur, hvor det er o.k. at komme til en leder, som udviser tillid og forståelse. Det er en ledelsesopgave, siger professor i stress ved Københavns Universitet Naja Hulvej Rod.

Det er Pernille Rasmussen enig i:
- Lederen skal gå ind i det, hvis der er en, der har det skidt eller er overbelastet. Det er et ledelsessvigt, hvis den enkelte ikke får hjælp, siger hun.

Hvis du har et problem eller føler dig overbebyrdet, er det vigtigt, at du går til din leder, mener hun:

- Lederne har stjernerne på skuldrene og mandatet til at kunne lave noget om. Men de er ikke tankelæsere, så de skal også hjælpes til at forstå, hvad der sker. Hvis ikke din leder lytter, så gå til din tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant eller HR. Har du ingen af delene, så prøv igen. Bank på hos din leder og sig: ”Jeg mener faktisk det her”. Og hvis din leder er helt ”off”, så find et andet arbejde. Det her handler om dit helbred, så det skal tages alvorligt. ⁄⁄

 

Så mange af jer har været sygemeldt

12 % af jer har de sidste to år været sygemeldt på grund af arbejdspres og stress. Desværre er lederne i de private serviceerhverv rekord-dårlige til at hjælpe jer med jeres tilbagevenden til jobbet. Fx er det kun hver tredje raskmeldte, der har fået lagt en plan for timetal og arbejdsopgaver, og færre end hver fjerde har fået hjælp og støtte af deres leder efter tilbagevenden.
Læg vejen forbi www.hk.dk/stress og få mere viden om stress, og tag også en stresstest.