Hvornår er man gammel nok til at sige nej til uddannelse eller kurser? Er det OK at sige nej, hvis man fx er fyldt 57 år?

Gruppen af HK-medarbejdere hos forsvaret i Skrydstrup er ikke i tvivl. Svaret er et klart nej. Man er nødt til at følge med. Også selvom man er lidt oppe i årene.

HK Stats formand Rita Bundgaard har startet sin lille røde Opel og er kørt på tur rundt i Syd- og Sønderjylland. Sammen med lokalformand for HK Stat Sydjylland Annette Godsvig Laursen vil Rita tale med medarbejdere på en række af statens arbejdspladser om uddannelse og kompetenceudvikling. Første stop er hos forsvarets materielafdeling ved flyvestationen i Skrydstrup. Og Rita forklarer hurtigt, hvorfor hun har stillet spørgsmålet om alder.

I HK Stat undersøger vi løbende, hvorfor vores medlemmer tager kurser, efter- og videreuddannelse – og hvorfor de ikke gør. Vi ser, at nogle svarer, at fordi de er nået en vis alder, så vil de ikke uddanne sig mere. Men det er bare vigtigt at huske, at hvis man er 57 år, så kan man jo stadig have 10 år eller mere på arbejdsmarkedet, siger Rita.

Travlt med børn og familie? Sæt dig et mål

Rita spørger gruppen, om der er opbakning til, at en kollega er væk til uddannelse, og de diskuterer, om de synes, at de har tid til at tænke på udvikling og nye måder at løse opgaverne på i en travl hverdag med mange opgaver og deadlines.Vi ved, at der er en række barrierer, der holder mange tilbage. Dem vil vi gerne tale om. Rigtig mange af vores kolleger vægter familietid højere end uddannelse. Det er forståeligt, og det kan selvfølgelig godt være svært at tænke på sin kompetenceudvikling, hvis man har to små børn og en mand, der også har travlt på arbejdet. Men så kan det være, at man skal sætte sig et mål og sige til sig selv, hvornår man vil komme i gang.

TR: Min uddannelse er brugbar for arbejdsgiver

Susanne Abild er tillidsrepræsentant for HK-kollegerne i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution. Hun oplever, at ledelsen generelt er positiv over for medarbejdere, der ønsker at udvikle deres kompetencer.

Selv er hun for tiden i gang med en række af HK’s kurser i coaching og konflikthåndtering. Og det er i høj grad anvendeligt for arbejdsgiveren, siger hun.

- Vi ser jo en gang imellem, at et stort arbejdspres fører til konflikter på arbejdspladsen. Med min nye uddannelse håber jeg som TR at kunne være med til at få kolleger til at tale bedre sammen. Hvis vi kan tage en konflikt i opløbet, inden den udvikler sig, er det jo en stor fordel – også for arbejdspladsen og ledelsen, tilføjer hun.

Uddannelser kan virke uoverskuelige – Karrieretelefonen kan hjælpe

Efter besøget i Skrydstrup går turen videre til Landbrugsstyrelsen i Augustenborg. En af dem, der får et konkret tip med hjem fra mødet, er Anna Tessin, der for cirka halvandet år siden blev ansat først som vikar, og senere med fast job i Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.

- Jeg vil gerne kende mine muligheder og forbereder mig altid inden en MUS-samtale og sætter mig ind i, hvilke kurser jeg gerne vil tage. Men det kan godt være uoverskueligt og svært at få et overblik over alle uddannelsesmulighederne. Jeg vidste ikke, at HK har en karrieretelefon, men jeg vil helt sikkert overveje at ringe og snakke med dem, siger hun.

HK’s karrieretelefon er et åbent tilbud til alle medlemmer. Telefonen har åbent alle hverdage 13-16. I Karrieretelefonen kan man blandt andet få sparring om uddannelse, kurser og jobsøgning. Man kan også sende en jobansøgning og et cv ind og få rådgivning om det.

På turen videre i det syddanske landskab besøgte Rita Bundgaard og Annette Godsvig Laursen også Energiadministrationen i Esbjerg og Campus Vejle.

 

Fakta

  • Omkring 50 procent af HK Stats medlemmer har ikke uddannet sig videre siden de blev færdige med deres første uddannelse. 
  • Cirka 10 procent er i gang med en kompetencegivende uddannelse.
  • Mange tror, at chefen står i vejen, men kun cirka 5 procent har faktisk fået nej, når de har spurgt deres chef om uddannelse.
  • I 2016 besøgte HK Stat mere end 3000 medlemmer og over 150 tillidsrepræsentanter på statens arbejdspladser landet over for at sætte fokus på uddannelse. Siden har HK Stat besøgt en lang række andre statslige arbejdspladser. Læs  om Karrierekampagnen