Ansat TT

Syv ud af ti af jer mener, at tempoet i transport- og turismevirksomhederne er steget de sidste to år. Det er sandsynligvis derfor, at knap halvdelen af jer arbejder mere, end I er ansat til; markant flere end de fleste andre HK’ere på det private arbejdsmarked, viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for -HK/Privat.

- De seneste år er virksomheden vækstet. Vi har flere konferencer og projekter, og det betyder naturligvis, at arbejdspresset er steget, siger Katinka Vibe Lauritzen, som er sekretær og salgssupporter hos Cap Partner ApS, og forklarer:

- En stor del af opgaverne skal klares i årets første kvartal, så der har jeg altid svært ved at følge med og nå mit arbejde inden for normal arbejdstid. Derfor arbejder jeg over. Over et år bliver det gennemsnitligt til mellem to og fire timer om ugen, nogle gange op til otte om ugen, siger den 46-årige sekretær.

Men det er ikke sundt at tage fritiden i brug for at nå sit arbejde, dér er det jo meningen, vi skal hvile os. Derfor skal der være balance mellem krav og ressourcer, mener eksperterne:

- Når krav til en medarbejder ikke stemmer overens med mulighederne for at efterkomme kravene, så er risikoen for et dårligt arbejdsmiljø til stede. Det kan man blive syg af. Fra forskning ved vi, at det kan føre til stress og stressrelaterede lidelser som angst og depression, siger Eva Secher Mathiasen, som er formand for Dansk Psykolog Forening, og understreger:

- Det er alvorligt, hvis dit arbejdsliv kører dig derud, hvor du ikke kan løse dine opgaver med den tid og de ressourcer, du har til rådighed, og hvor også dit privatliv bliver påvirket.

Prestige i det grænseløse arbejde 
I Katinka Vibe Lauritzens tilfælde bliver der sparet en masse afspadseringstimer op, som hun bruger på at gå lidt tidligere eller møde lidt senere, når der er knap så travlt. Men så heldige er I ikke alle sammen.

Hver tredje af jer arbejder over uden at få løn for det, og blandt de af jer svarer mere end hver femte, at det handler om en kultur på arbejdspladsen, hvor det giver prestige at arbejde over.

- Det synes jeg er ret alvorligt. Det er et vink med en vognstang om, at der er noget på spil, som trænger til at blive lavet om, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun forklarer, at grænseløst arbejde kan være med til at skabe ubalance mellem arbejdsliv og privatliv. Og derfor mener hun, det er særlig urimeligt, når det ikke bliver honoreret.

- En kultur om at arbejde over uden at få løn for det bliver næppe skabt med ord. Det er næppe formuleret som et krav. Det er formentlig noget, der ligger i forventningen til den enkelte. Og det er selvsagt ikke rimeligt, at der bliver stillet en uformel forventning om, at du skal arbejde mere, end det der er aftalt og som du får løn for.

Intet er gratis
Hver tredje HK’er i transport- og turismebranchen føler sig ofte eller hele tiden presset på jobbet. Sammenlignet med HK’ere i andre brancher er I dog - med 9 % - blandt dem med mindst sygefravær på grund af arbejdspres og stress. Men selv om det ikke kan aflæses i antallet af sygemeldinger, er det et fåtal af jer, som siger sig fri for påvirkning af det forhøjede tempo. Syv ud af ti er fysisk og otte ud af ti af jer er psykisk påvirkede.

- Jeg kan godt lide det, når der er travlt. I de perioder, hvor der er knap så travlt, bliver jeg rastløs, fortæller Katinka Vibe Lauritzen.

Men det er heller ikke omkostnings-frit for hende:

- Når der er allermest pres på, har jeg så travlt, at jeg er rundt på gulvet, stresset og træt. Jeg er så koncentreret om de ting, jeg gør, så jeg ikke er særlig imødekommende. Jeg kan mærke, at jeg bliver kort for hovedet. Og når jeg så kommer hjem, er jeg helt færdig og kan ikke overskue at lave mad og lektier med børnene. Min mand og mine børn klarer det, eller også spiser vi rugbrødsmadder og sylter opgaver som rengøring og tøjvask til weekenden. Børnene synes, jeg er kedelig, fordi jeg ikke har overskud til noget som helst. De betaler prisen, forklarer Katinka Vibe Lauritzen og pointerer:

- Jeg vil ikke kunne klare det pres hele året. Det holder mig oppe at tænke, at det kun er for en periode. For selv om jeg har et arbejde, jeg er glad for, ville jeg blive bekymret for mine børn og for mit eget helbred, hvis ikke jeg kunne se en ende på det.

Superhelte tages ikke alvorligt
Et af problemerne er, at rigtig mange trækker i supermandskostumet, når der er pres på jobbet, mener erhvervspsykolog Pernille Rasmussen.

- Medarbejdere i dag er meget ansvarlige, selvkørende og selvledende, så de prøver at løse det selv. Men I er nødt til at sige fra, når presset stiger, siger hun og understreger, at det nu engang en leders ansvar at skabe balance mellem krav og ressourcer.

Selv om otte ud af ti af jer faktisk føler behov for at tale med jeres ledere om at sænke arbejdspresset, er det kun 56 % af jer, der gør det. Det er især forventningen om ikke at blive taget alvorligt, som afholder jer fra at bede om hjælp. Og måske har I noget at have det i. I hvert fald oplever hver fjerde af jer, der taler med leder, at I bliver affærdiget.

- Det er problematisk, hvis man ikke tør tale med sin leder eller ikke bliver taget alvorligt, hvis man gør. Vi bør kunne forvente, at lederen skaber en kultur, hvor det er o.k. at komme til en leder, som udviser tillid og forståelse. Det er en ledelsesopgave, siger professor i stress ved Københavns Universitet Naja Hulvej Rod.

Det er Pernille Rasmussen enig i:

- Lederen skal gå ind i det, hvis der er en, der har det skidt eller er overbelastet. Det er et ledelsessvigt, hvis den enkelte ikke får hjælp, siger hun.

Ledere har stjerner på skuldrene
- Hvis du har et problem eller føler dig overbebyrdet, er det vigtigt, at du går til din leder. Ledere har stjerner på skuldrene og mandat til at lave om. Men de er ikke tankelæsere, så de skal også hjælpes til at forstå, hvad der sker, siger Pernille Rasmussen og fortsætter:

- Hvis ikke din leder lytter, så gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller HR. Har du ingen af delene, så prøv igen. Bank på hos din leder og sig: ”jeg mener faktisk det her”. Og hvis din leder er helt ”off”, så find et andet arbejde. Det her handler om dit helbred, så det skal tages alvorligt.

For Katinka Vibe Lauritzen er situationen bagvendt:

- Min leder ved det godt. Hun har også talt med mig om, hvorvidt vi skulle tage nogle arbejdsopgaver væk eller skaffe mig en medhjælper. Men jeg føler meget for mine opgaver og har derfor svært ved at give dem fra mig. Jeg er nok lidt ærekær. Og jeg kan godt lide at have kontrol og have en finger på det hele, siger hun. ⁄⁄

Læs mere om stress