Sidste stop på rundrejsen var toldcenteret i Nørre Alslev på Falster den 13. november. På HK Stat Sjællands Facebookside bliver der spekuleret i, om formand for Landsklubben HK Skat Ulla Fabricius (tv.) havde glemt det gode humør derhjemme den dag, men det var ikke tilfældet, det var bare hundekoldt, lyder svaret. - Tror hendes mund er frosset til is, for humøret fejlede bestemt ikke noget 😉, skriver formand Heidi Juhl Pedersen (i midten) fra HK Stat Sjælland, der også var med på besøget hos tolderne.

7 nye styrelser. 2000 nye kolleger alene i år. Mindst 2600 arbejdspladser, der flytter til en ny adresse i løbet af få år. Nye opgaver og usikkerhed om fremtiden.

Den totale omstrukturering af Skat er en af de største forandringer af en statslig myndighed nogensinde, og det rejser mange spørgsmål blandt medarbejderne. I løbet af oktober og starten af november har formand for de HK-ansatte i skatteforvaltningen Ulla Fabricius og næstformand Aase Gjerlevsen brugt en stor del af deres vågne timer på landevejene for at besøge i alt 32 skatte- og toldadresser landet over.

- Folk vælter ud ad dørene. Og de vælter ind ad dørene. Flytninger og interne rokader fylder rigtig meget. De mange nye kommer med ny energi, men de skal også læres op. Det er afgørende for organisationen at holde på så meget viden som muligt og få de nye godt i gang, men vi kan også mærke, at det trækker veksler på de erfarne kolleger at lære mange op, samtidig med at de skal passe deres egne opgaver, forklarer Ulla Fabricius.

Turen rundt i landet har givet de to tillidsrepræsentanter, der udgør formandskabet for de HK-ansatte, et unikt billede på status i den enorme forandringsproces. En viden, som de kan tage med videre i samarbejdsudvalget og til deres møder med styrelsesdirektører, departementet eller skatteministeren.

Fremtid er ikke afklaret i København

HK Statbladet var med på besøg hos tolderne i Kastrup og på skattecenteret i København på Sluseholmen, der egentlig skal lukke, men stadig fungerer som midlertidig adresse for flere afdelinger i det store lokaliseringspuslespil.

- Ved I, hvor I skal hen, spørger Ulla ud i lokalet med udsigt til vandet der fosser gennem sluseløbet.

Et par af mødedeltagerne svarer, at de skal til Høje Taastrup.

- Jeg er ikke afklaret endnu, forklarer en anden.

- Jeg skal til Østbanegade (på Østerbro, red.) - men den er jo også midlertidig, siger en tredje.

Flere mener, at der går noget tabt ved at ”de splitter os sådan op”.

Som om, Skat har glemt intro til nogle ledere

Som HK Statbladet tidligere har beskrevet, har Skat i en periode kørt en intensiv ”onboarding-indsats”, hvor nye medarbejdere har fået en introduktion til det at arbejde i skattevæsenet.

- Men det er som om, de har glemt at ”onboarde” nogle af de nye ledere, siger Ulla Fabricius.

Bemærkningen trækker smil blandt tilhørerne.

- Nogle steder oplever vi desværre, at ledere kommer ind ude fra helt uden kendskab til det offentlige arbejdsmarked, vores overenskomster og det at være en politisk organisation. Vi har nogle meldinger om, at det påvirker arbejdsmiljøet, og det prøver vi selvfølgelig at tage op og sætte fokus på efterfølgende, siger Ulla.

Folk vælter ind – og ud

Undervejs drøfter medlemmerne skattestyrelsernes branding som familievenlig arbejdsplads, der ikke altid harmonerer med flytning af statslige arbejdspladser og de mange skatteflytninger på kryds og tværs af landet. Ulla fortæller, at der flere steder er problemer med rekruttering.

- Gæld mangler stadig at rekruttere et større antal, og der er ikke mange kandidater at få eksempelvis i Tønder og Thisted. Tidligere havde vi lidt arbejdsløshed, men der er nu stort set fuld beskæftigelse flere steder siger hun.

- På grund af den enorme rekruttering er der skabt et arbejdsmarked, hvor de nyansatte ude i landet nu i nogle tilfælde kan forhandle sig til en højere løn end de erfarne kolleger, der skal lære dem op. Det kan erfarne medarbejdere jo ikke være tilfredse med, og det er en af de ting, vi tager med videre, siger Ulla.

Opgaven for både nye og gamle er klar. Danskernes tillid til skattevæsenet skal genrejses.

Forandringerne i skattevæsenet

Frem mod 2021 forventer Skatteministeriet, at der skal rekrutteres op mod 3.300 nye medarbejdere. 1.000 af dem i helt nye stillinger. Det er forventningen, at 2.300 medarbejdere går på pension eller finder anden beskæftigelse frem mod 2021. Tallene justeres dog løbende.
 
Kilde: fra1til7.dk