arbejdermuseet

- Der da var tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at gå ned og tage mikrofonen fra journalisterne, afslørede forligsmand Mette Christensen over for en fyldt sal ved et OK18-arrangement på Arbejdermuseet 21. november 2018. I panelet deltog også KL's chefforhandler Michael Ziegler og lærerformand Anders Bondo Christensen.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man det ene øjeblik får stukket et forhandlingstilbud i hænderne i Forligsinstitutionen, og det næste sekund ser man medierne omtale de selvsamme papirer, man ikke engang har nået at diskutere med sit bagland endnu.

Sådan lød den hårde kritik midt under de tilspidsede OK18-forhandlinger fra chefforhandler Flemming Vinther i talkshowet 'Lippert' på TV 2 NEWS.

Læs også: Avis: Staten kom med en stribe nye uspiselige krav ved midnat

Politisag standses

I foråret kom det frem, at Københavns Politi efterforskede mulige brud på tavshedspligten i OK18, men den efterforskning er nu standset. Det oplyser Statsadvokaturen i København.

- Der kommer ikke nogen straffesag. Statsadvokaten i København har besluttet, at efterforskningen standses. Det sker fordi Statsadvokaten har vurderet, at sagen ikke vil føre til straf, oplyser Mikkel Thastum, der er kommunikationschef i anklagemyndigheden.

Læs også på avisen.dk: Topforhandlere fra OK-drama slipper efter læk til medier

Forligsmand: særligt forhold til tavshedspligt under OK18

Den store medieinteresse blev også diskuteret på et debatmøde onsdag aften i Arbejdermuseets festsal den 21. november 2018, hvor Anders Bondo Christensen, Michael Ziegler og forligsmand Mette Christensen alle var enige om, at for mange detaljer slap ud gennem de åbne vinduer fra forhandlingslokalerne.

- Hvis Forligsinstitutionen var en båd, var den sunket med alle de lækager, lød vurderingen fra Høje Taastrup-borgmester Michael Ziegler, der oplevede åbenheden i OK18 som markant større end under forhandlingerne i 2013, der endte med lærer-lockout.

Beskyldninger om læk af fortrolige forhandlingspapirer og dermed brud på Forligsmandsloven flød fra begge sider under det lange forløb, og har ført til spekulationer, om lækager var med til at forringe forhandlingsmiljøet og dermed forlænge hele forløbet.

Også forligsmand Mette Christensen havde gjort sig sine tanker om de mange lækager.

- Overenskomstforhandlingerne 2018 var et særligt år. Også i forhold til tavshedspligt. Der var da tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at gå ned og tage mikrofonen fra journalister, men det har jeg efterfølgende set, at det ikke er nogen god idé, lød det ironisk fra Mette Christensen.

Men der skal ikke forhandles i vinduerne, understregede hun.

Du kan læse om OK18-forløbet i Hk Stats tidslinje OK18: 5 måneders kamp for løn og vilkår 

Det skriver Forligsmandsloven om tavshedspligt

§ 13. Det er forbudt at udstede erklæringer eller føre vidner om, hvad der af parterne oplyses eller foreslås under de af en forligsmand eller en mæglingsmand ledede forhandlinger, medmindre dette vedtages af begge parter, og det drejer sig om bestanddele af forliget, eller mæglingsmandens erklæring afgives i henhold til § 8, stk. 5. § 14. Overtrædelse af denne lovs bestemmelser straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder, for så vidt ikke højere straf i henhold til den øvrige lovgivning er forskyldt.