Møde

HK Kommunal Chefgruppen udbyder i 2019 lederforløb for ledere og chefer. Fokus er at give dig mulighed for – i dialog med andre ledere - at finde dig selv og få det bedste ud af dig selv i din rolle som leder eller chef. Du får inspiration til at reflektere over din ledelsespraksis og finde nye handlemuligheder til at udvikle dig i dit job.

Forløbet faciliteres af ledercoach, Birgitte Glifberg fra Glifberg Processer, som også har gennemført vores ledernetværk igennem en årrække.

Forløbet er både for nye og erfarne ledere, da temaerne er lige væsentlige for begge målgrupper. Forløbets fem møder foregår på skift ’hjemme’ i deltagernes egne organisationer. Man skiftes altså til at være vært for hinanden i løbet af året.

Temaerne for møderne er:

 

1. "Dit personlige ledelsesgrundlag"

– 1. workshop med afsæt i Ledelseskommissionens startkit ”Dit personlige ledelsesgrundlag”. Alle forbereder sig individuelt inden mødet. Deltagerne samles i fortrolige 3-5 mandsgrupper og gennemgår øvelserne sammen fra startkittet.

 

2. "Dit personlige ledelsesgrundlag"

– 2. workshop med afsæt i Ledelseskommissionens startkit ”Dit personlige ledelsesgrundlag”. Alle forbereder sig individuelt inden mødet. Deltagerne mødes igen i de fortrolige 3-5 mandsgrupper og præsenterer sit grundlag for hinanden, får feedback og bliver inspireret.

 

3. Træning i at kommunikere "Dit personlige ledelsesgrundlag" 

med afsæt i Ledelseskommissionens startkit ”Dit personlige ledelsesgrundlag”. Vi får besøg af en retoriker, som giver os gode fif til, hvordan vi kan kommunikere vores personlige ledelsesgrundlag. Herefter træner vi sammen.

 

4. Sundt arbejdsmiljø for dig og medarbejderne – hvorfor er det vigtigt for dig og organisationen, og hvad skal der til?

Vi arbejder med at forebygge sundt arbejdsmiljø og mental sundhed. Hvad er vigtigt at have for øje, for at du trives som leder eller chef i dit job. Hvordan kan du passe på dig selv og være en god rollemodel for medarbejderne, når vi taler om sundt arbejdsmiljø?

 

5. Lev mere, tænk mindre – hvordan dine tanker kan styres og få opmærksomhed, så det hjælper dig til at trives bedre på jobbet og holde fri, når du skal det!

Vi får besøg af en psykolog, som er optaget af metakognition. Vi arbejder med at være mentalt på arbejdet, være positiv i tanker og beslutte, hvor opmærksomheden skal være – på arbejdet og hjemme – så du kan holde fri, når du vil holde fri.

Det skal du bidrage med

• Prioritere at deltage i de planlagte møder af hensyn til gruppens dynamik og den læring, som finder sted.
• Have lyst til at lytte til andre ledere og chefer, være nysgerrig og sammen med andre ledere og chefer reflektere over de ledelsesfaglige udfordringer, som I hver især står med.
• Kan se værdien i at være med i et Lederforløb og har lyst til at bidrage med egne input.
• Vil gerne have andre til at give nye perspektiver på dit ledelsesgrundlag og lederadfærd til fælles læring for gruppen med det mål at blive styrket i dit lederskab – personligt og fagligt.

Det får du ud af forløbet

• Bliver mere afklaret på, hvem du selv ønsker at være som leder eller chef, dine værdier og værdigrundlag.
• Hører om andres værdier og erfaringer, får idéer og opnår konkret viden om de temaer, som vi tager op.
• Skaber rum og tid til at reflektere over din egen ledelsespraksis, så du bliver en bedre udgave af dig selv som leder – og dermed også får sat rammerne for et sundt arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere.

Fælles for møderne:

• I mødes fem gange i løbet af året.
• Der er 8 - 16 deltagere i hvert lederforløb.
• Hvert møde varer 3½ time og afholdes fra kl.12:00-15:30. Der er indflyvning fra kl.11:30, hvor der serveres en sandwich.
• Møderne afholdes som udgangspunkt på skift hos deltagerne. Det aftales på første møde, hvor de næste møder skal afholdes.
• Deltagergebyr: 1.995 kr.
• Tilmelding foregår på Chefgruppen@hk.dk

Lederforløb ØSt

- for ledere og chefer (arbejdssted i områderne Region Hovedstaden og Region Sjælland) mødes:
Mandag den 4. februar
mandag den 18. marts
mandag den 13. maj
mandag den 2. september
mandag den 4. november 2019.

Lederforløb SYD

- for ledere og chefer (arbejdssted i områderne Region Syddanmark og Region Midtjylland):
Torsdag den 7. februar
torsdag den 21. marts
onsdag den 15. maj
torsdag den 5. september
torsdag den 7. november 2019.

Lederforløb VEST

- for ledere og chefer (arbejdssted i områderne Region Midtjylland og Region Nordjylland):
Torsdag den 31. januar
torsdag den 14. marts
onsdag den 8. maj
torsdag den 29. august
torsdag den 31. oktober 2019.