En ekspertgruppe om dataetik har netop afleveret sine anbefalinger til, hvordan man som forbruger kan beskyttes mod overvågning og sikre privatlivet, når der for eksempel handles på nettet.

Anbefalingerne fra ekspertgruppen er ifølge HK Kommunals næstformand, Mads samsing, gode og relevante. Han efterlyser imidlertid, at der også bliver sat fokus på omgangen med de mange data, der for eksempel ligger i kommuner og regioner.

- Den hastige, digitale omstilling af den offentlige sektor nødvendiggør grundige etiske overvejelser om indsamling og brug af borgernes data, hvis vi vil styrke og bevare borgernes tillid til det offentlige Danmark. For der er rigtig mange dilemmaer, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Borgerne er ikke kun forbrugere

Ekspertgruppen er kommet med ni anbefalinger, der handler om de udfordringer, borgerne som forbrugere stilles overfor i mødet med virksomhederne. Nedsættelse af et uafhængigt dataetisk råd og en mærkningsordning for de digitale produkter er blandt ekspertgruppens anbefalinger.

Men dataetik bør ifølge HK Kommunals næstformand ikke kun handle om borgerne som forbrugere.

- Det er afgørende vigtigt, at et nyt dataetisk råd også forholder sig til brugen af data i den offentlige sektor, hvor borgerne ikke er forbrugere, men samfundsborgere, siger Mads Samsing.

Maskinel sagsbehandling udfordrer

Den offentlige sektor skal ifølge næstformanden til forskel fra den private sektor være med til at sikre tryghed og retfærdighed.

- Det kræver nogle grundige etiske overvejelser om, for eksempel hvorvidt maskiner skal erstatte den menneskelige sagsbehandling, hvor faglighed og skøn også afgør borgeres hele livsgrundlag, siger Mads Samsing.

Artiklen er opdateret 23. november 2018