En løsning for alle

Ved forårets overenskomstforhandlinger kæmpede HK'ere på lige fod med andre faggrupper i den offentlige sektor om retten til den betalte frokostpause. Også dengang stillede Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen sig på hælene, når snakken gik på de offentligt ansattes ret til den betalte frokostpause.

Gik man og troede, at røgen fra de langstrakte OK18-forhandlinger havde lagt sig, må man tro om igen. Nu er en gammel, betændt sag, i form af retten til den betalte spisepause, blusset op på ny.

Moderniseringsstyrelsen påstår, at underviserne på en række erhvervsskoler og gymnasier alligevel ikke har ret til den betalte frokostpause, fordi de før forhandlingerne heller ikke havde ret til den.

De statsansattes faglige centralorganisation, CFU, mener ikke, der kan være tvivl om, at underviserne har ret til den betalte spisepause skrevet ind i overenskomsten.

- Moderniseringsstyrelsen begår aftalebrud over for mere end 1000 medarbejdere i staten. På seks skoler blokerer Moderniseringsstyrelsen for, at de ansatte kan få deres overenskomstsikrede ret til betalt spisepause. Ledelsen på skolerne har fjernet den betalte spisepause og vil ikke genindføre den efter OK18. Det er i strid med aftalen fra OK18, siger CFU-formand Flemming Vinther i en pressemeddelelse.

Faglig chef: Statens HK'ere har ret til betalt spisepause

HK Stats faglige chef Jesper David Jensen slår i utvetydige vendinger fast, at den nuværende tvist mellem underviserne og Moderniseringsstyrelsen ikke vedrører de statsansatte HK'eres ret til den betalte spisepause.

- Tvisten er isoleret til underviserne på de pågældende uddannelsesinstitutioner og omfatter ikke det administrative personale på skolerne. Medlemmer af HK Stat har skrevet retten til betalt frokostpause ind i overenskomsten med staten. Den var allerede en del af HK Stats overenskomst før OK18, siger Jesper David Jensen.

Lærere nedlagde arbejdet

For nuværende indbefatter tvisten cirka 1.150 undervisere fordelt på seks tekniske skoler og et gymnasium i københavnsområdet, Roskilde Tekniske Skole, Grindsted Erhvervsskole og Aarhus' Private Gymnasium. Potentielt kan tvisten også omfatte flere undervisere på statens område andre steder i landet, både akademikere og faglærte, end på de ovennævnte steder.

De seks erhvervsskoler i københavnsområdet indgår alle under uddannelsesinstitutionen, TEC København. På skolens Frederiksberg-afdeling valgte 70 undervisere torsdag 22. november i protest over Moderniseringsstyrelsens udmelding at nedlægge arbejdet og gå til fagligt møde.

I dag, fredag 23. november klokken 10.30, har TEC Københavns undervisere på Frederiksberg genoptaget arbejdet, efter at ledelsen for hele TEC København har indkaldt alle undervisere til møde om emnet tirsdag 27. november. Det fortæller underviser ved elektrikeruddannelsen på TEC Københavns afdeling på Frederiksberg Jonathan Simmel til HK Statbladet.

Til avisen.dk har Jonathan Simmel tidligere fortalt, at lærerne frem til 2011 havde tradition for en betalt spisepause, men at der opstod en tvist omkring rettigheden, hvorfor det var vigtigt for underviserne ved forårets OK18-forhandlinger, at man én gang for alle fik slået fast, at de havde ret til den betalte spisepause.

- Men da overenskomsten var stemt hjem, gik ledelsen i flyverskjul, og der gik bureaukrati i den, fordi ledelsen først ville beslutte noget, efter at Moderniseringsstyrelsen havde fundet frem til, hvordan aftaleteksten helt præcist skulle tolkes, siger Jonathan Simmel til avisen.dk

Læs også på avisen.dk: Ballade om betalt frokostpause: Lærere nedlægger arbejdet

CFU og Moderniseringsstyrelsen hvæsser kløerne

Begge parter mener, at de har fat i den lange ende. Og skal man følge ordlyden i pressemeddelelserne, kan en faglig voldgiftssag være på trapperne.

- Vi mener, at skolerne er en udvidelse af OK18-aftalen Vi kan sagtens se udfordringen for skolerne. Derfor har vi også forsøgt at finde fælles løsninger og tilbudt fagforeningerne at udvide aftalen, så den også kommer til at gælde for de medarbejdere på skolerne, der ikke havde betalt spisepause før OK18. Det har fagforeningerne ikke været indstillet på, og så må vi have sagen prøvet ved en voldgift, siger Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Fra CFU's side er man også klar til at gå Voldgiftsrettens vej, hvis ikke man finder en løsning.

- Vi er klar til at gå hele vejen, når vi oplever, at medlemmerne ikke kan få de rettigheder, som OK18 sikrede. Derfor tøver vi heller ikke med at føre sagen videre i det fagretslige system, ligesom vi naturligvis vil samle vores organisationer for at orientere dem om sagen, siger CFU-formand Flemming Vinther.

HK Stats tillidsrepræsentant ved TEC København på Frederiksberg Ulla Lund fortæller, at man støtter lærernes krav om retten til den betalte spisepause.

- Vi støtter vores kollegers kamp om retten til den betalte spisepause, fordi det er en sag, vi også selv har kæmpet for. Dog tager jeg afstand fra at gøre brug af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, siger hun til HK Statbladet.