Landets HR-afdelinger har to klare fokusområder.

Det drejer sig dels om ledelsesudvikling dels rekruttering og fastholdelse, hvor cirka 80 procent svarer, at disse emner har højst prioritet.

Det viser en undersøgelse fra COK og foreningen af Offentlige HR-chefer hos 55 kommuner.

Først på en tredjeplads kommer digitalisering, hvor cirka hver anden peger på den som et vigtigt område – og det endda i skarp konkurrence med to områder som sundhedsfremme og effektivisering, der begge ha samme bevågenhed.

Digitalisering er på vej ind i HR

Det står dog i skærende kontrast til, hvad der står øverst på den kommunale udviklingsdagsorden, sådan helt generelt.

For her står digitalisering suverænt øverst med 84 procent af kommunerne med det som topprioritet.

En forskel, der måske er udtryk for, at digitalisering typisk har ligget hos IT, borgerservicechefer e.l.

Herefter følger tværgående borgerrettede indsatser og samskabelse/borgerinddragelse som de næst-vigtigste områder.

Flere opgaver fylder mere

Af undersøgelsen tyder det også på, at HR-afdelingerne bliver mere og mere presset.

Antallet af medarbejdere er stort set uændret de seneste tre år, men stort set alle opgaver i porteføljen fylder mere.

Især tre opgaver fylder mere i HR – nemlig ”tværfaglige indsatser”, ”sygefravær/sundhedsfremme” og ”organisationsudvikling”.

Kun løn og personaleadministration samt reformimplementering har fyldt mindre i 2018.