Måske er det fremtidens faglige topledere, der lige nu har sat sig på skolebænken og er gået i gang med HK's Talentuddannelse. I hvert fald er det 20 unge HK-medlemmer mellem 20 og 38 år, som gerne vil engagere sig og være med til at gøre en forskel for både deres kolleger og sig selv.

Fire af dem er fra HK Kommunal Hovedstaden, mens de resterende 16 kommer fra de fire andre afdelinger i HK Hovedstaden. Og det er første gang, at Talentuddannelsen løber af stablen i regi af HK Hovedstaden og på tværs af alle sektorerne. Oprindeligt var uddannelsen kun for medlemmer af HK Kommunal og HK Stat.

– Det er lidt et forsøg, da vi gerne vil finde ud af, om der er basis for at køre Talentuddannelsen af også på mere lokalt plan. Og vi ville også gerne have den til at køre på tværs af sektorerne, da de unge jo ikke identificerer sig i forhold til, hvilken del af HK, de er medlemmer af, fortæller Heidi Jensen, udviklings –og organiseringskonsulent i HK Kommunal Hovedstaden.

Stor succes fra starten

Talentuddannelsen er gratis og løber over fire weekender fordelt på fire måneder. Den indledende weekend er netop slut – og det med kæmpe succes, fortæller Heidi Jensen. Opgaven for deltagerne er nu at vælge et projekt på hver deres arbejdsplads, som de kan arbejde med i perioderne mellem weekenderne. Og på baggrund af dem vil de på weekendopholdene få konkret undervisning i bl.a. de fem lederskabsopgaver: motivation, relationer, struktur, strategi og målbare handlinger.

– Ideen med talentuddannelsen er at få vores unge medlemmer til at interessere sig for fællesskabet på arbejdspladsen, for vigtigheden af at have indflydelse og for at tage ansvar for at sætte ting i gang, der kan gøre en forskel for både dem selv og deres kolleger, siger Heidi Jensen og tilføjer, at tanken i sidste ende også er, at de skal blive fremtidens tillidsrepræsentanter.

På den måde går talentuddannelsen ganske enkelt ud på at holde liv i fødekæden.

– Det er en meget vigtig opgave for os i fagforeningen her, understreger hun og glæder sig over den interesse for Talentuddannelsen, som de unge medlemmer viser.

Fakta om Talentuddannelsen i HK Hovedstaden

  • Antal deltagere: 20

  • Uddannelsen er gratis og løber over fire weekender

  • Deltagerne får efterfølgende hver en mentor og kommer med i et Talentnetværk

I løbet af uddannelsesperioden over de næste fire måneder vil vi tale med en af de fire deltagere fra HK Kommunal. Første gang bliver i december måned.