Hvordan ser den bedste og mest effektive biblioteksbetjening af forskere og studerende ud i fremtiden? Det kan man som medarbejder ved et statsligt fag- og forskningsbibliotek have masser af bud på.

møde i kulturmin 

Men medarbejderne blev ikke, i modsætning til universitetslederne, forskerne og de studerende, interviewet som optakt til arbejdet i en gruppe nedsat af kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren, som skal komme med anbefalinger til forskningsbibliotekernes betjening af forskere og studerende i en digitaliseret verden. Det ansporede dem til at kontakte deres fagforeninger med undren over, hvornår og hvordan de vil blive inddraget i processen. 

Camilla Gregersen (t.v.), formand for Dansk Magisterforening, Peter Raben, næstformand i HK Stat, og Tine Segel, formand for Bibliotekarforbundet, talte medarbejdernes sag over for formanden for arbejdsgruppen, der skal komme med anbefalinger til forskningsbibliotekernes betjening i fremtiden. 

De 3 faglige organisationer, Bibliotekarforbundet, Dansk Magisterforening og HK Stat, som har medlemmer på de statslige fag- og forskningsbiblioteker, blev så enige om at invitere sig selv et møde med arbejdsgruppens formand, afdelingschef i Kulturministeriet Steen Kyed, fortæller næstformand i HK Stat Peter Raben.

Steen Kyed sagde ja tak til at mødes med formændene for henholdsvis Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening, Tine Segel og Camilla Gregersen, og Peter Raben den 21. november.

- Vi understregede over for Steen Kyed, hvor vigtigt det er, at medarbejdere og de faglige organisationer bliver inddraget i den videre proces. Det kvitterede han for, og vi aftalte at mødes igen, når arbejdsgruppen er klar med sine resultater, fortæller Peter Raben.

Han er godt tilfreds med udkommet af mødet.

- Det var et konstruktivt møde, så vi ser frem til en god videre proces, hvor medarbejderne med deres viden og erfaring inddrages.

Arbejdsgruppen blev nedsat i foråret 2018 med det formål at analysere den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet med henblik på at vurdere, om det "også er den rigtige i et længere perspektiv i forhold til at håndtere fremtidige udfordringer og sikre den bedst mulige og mest effektive betjening af landets forskere, studerende og borgere", som det fremgår i arbejdsgruppens kommissorium.

Arbejdsgruppen skulle have fremlagt sin analyse og anbefalinger i september, men arbejdet har taget længere tid, så resultatet fremlægges først for kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren i december 2018.

HK Stat har cirka 250 medlemmer ansat på de statslige fag- og forskningsbiblioteker.