I et høringssvar til byrådspolitikere og Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne i Køge Kommune skrev HK Klubben:

”År efter år peger man på at spare på det administrative personale, da det er kolde hænder, og man hellere vil have flere varme hænder. Vi forstår ikke den opdeling og ekskludering, for vi er administrative medarbejdere, skolesekretærter, økonomimedarbejdere, virksomhedskonsulenter, pantefogeder, biblioteksassistenter, socialformidlere, tandklinikassistenter mv, og vi har også de helt borgernære opgaver som sagsbehandling på arbejdsmarkedet, for udsatte, handicappede, borgerservice, børn og unge mv”.

Brevet er ikke bare udtryk for, at HK Klubben er godt og grundig træt af at blive målt på temperaturen på hænderne, men også at politikere simpelthen ikke anerkender værdien af det administrative arbejde.

Kommunalbladets vagthund har spurgt borgmester og en byrådspolitiker, hvad meningen er.

Har fat i borgeren fysisk

Kommunalbladet: Ken Kristensen (V), du er medlem af Økonomiudvalget. Når budgettet er vedtaget, hvorfor er det så, at politikere siger: ”Heldigvis lykkedes det at fjerne de fleste besparelser for børn og ældre og primært at slanke administrationen.”

- Det er aldrig sjovt at finde besparelser for så mange millioner, for det vil altid gå ud over nogen. Men faktum er, at udgifter til det specialiserede børneområde og plejekrævende ældre stiger, og så har vi i videst muligt omfang forsøgt at friholde de områder og spare på administrationen, selv om det gør ondt.

Med den italesættelse får det en klang af, at administrationen ikke har noget med borgere at gøre. Administration kan jo også være borgerservice, skolesekretæren, sagsbehandleren på handicapområdet og jobkonsulenten?

- Administrationen har selvfølgelig noget med borgerne at gøre. I sidste ende kan det få en indflydelse og kan blive mærkbart for borgeren. Det er klart.

I sidste ende, siger du? Men administrationen kan jo også være meget borgernær service?

- Helt enig, dog har vi i Køge Kommune udfordringer med specialområdet og ældre, og det prioriterer vi denne gang. Vi finder de fleste besparelser ved fx ikke at genbesætte stillinger. Men du har ret - der vil være risiko for forringet service, fx en uges længere ventetid til byggesagsbehandleren eller andet - men her og nu kan jeg bedre se dén konsekvens i øjnene.

Hvad tænker du om udtrykket ”kolde og varme hænder” – som du jo selv har brugt?

- Umiddelbart mener jeg ikke, at jeg har anvendt det udtryk, og jeg må indrømme, at udtrykket egentligt nok er lidt medieskabt. Hvis jeg skulle have anvendt udtrykket, har det været i meget få tilfælde. Det er selvfølgelig et malerisk udtryk. Men når du spørger, er jeg ret sikker på, at i folks bevidsthed er der en nogenlunde klar og ens opfattelse af, hvad forskellen er, og at de varme hænder så at sige har fat i borgeren, rent fysisk.

Hvilke hænder er vigtigst?

- Alle hænder er lige vigtige, men i vores forlig har vi denne gang valgt at spare på de administrative hænder.

Men så siger du jo også, at de såkaldte varme hænder er de vigtigste?

- Nej, det mener jeg ikke, jeg siger. Vi har i forliget valgt at spare på det administrative lag. Det er naturligvis beklageligt - men vi har kigget på den demografiske udvikling og udviklingen på børne- og ældreområdet samt befolkningstilvæksten og lavet en samlet vurdering ud fra disse præmisser.

Men kan du forstå, at borgere ikke råber højt, når I politikere dårligt nok ved, hvad administrationen indeholder af borgernære opgaver?

- Hmm, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Jeg tror, de fleste borgere har forståelse for behovet for en velkørende administration. Men når det er sagt, er der klart mindre postyr, når der skal findes besparelser på sekretærer end pædagoger eller lærere. Det har dog ikke haft indflydelse her på vores beslutning.

Forfejlet retorik

Kommunalbladet: Marie Stærke (S), du er borgmester i Køge Kommune. Når budgettet er vedtaget, hvorfor siger politikerne så: ”Heldigvis lykkes det os at mindske/fjerne de fleste besparelser for børn og ældre, og primært at slanke administrationen?

- Så vil jeg sige, at det har jeg gjort meget ud af ikke at sige i år. Vi kommer til at mærke det, både mig som borgmester og den hjælp jeg får her på gangene og så borgerne, hvad enten de skal i borgerservice eller på jobcentret.

Hvad tænker du om udtrykket: Kolde og varme hænder?

- Jeg mener, det er helt forfejlet. En del fagforeninger har slået sig op på at dele op i kolde og varme hænder, men de gør sig selv en bjørnetjeneste, for de kommer selv til at mærke det og mangle hjælp til rigtig meget.

Hvilke hænder er bedst?

- Lad mig slå det helt fast. I Køge har vi ingen hænder til overs, og der er ingen hænder, der er mere nødvendige end andre, og jeg har besluttet mig for helt at gå uden om den retorik.

Kan du godt forstå, hvis medier og borgere får den opfattelse, at administration er overflødigt?

- Og det er helt rigtigt. I forhold til offentligheden er det meget nemmere at tale om besparelser på administrationen. Der samles ikke en forældregruppe til demonstration, fordi vi laver områdeledelse på skole- og institutionsområdet. Og der har I som fagforening en vigtig rolle. Vi har brug for jer til at imødegå DI og andre organisationer, når de kritiserer os for at have en stor administration.