Mens kommunernes brug af frivillige kræfter tidligere som hovedregel gik igennem foreninger og organisationer, ser man i dag flere og flere eksempler på kommuner, der selv rekrutterer de frivillige hænder. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet.

En tredjedel af de kommunale institutioner svarer ifølge forskningsprojektet, at de rekrutterer de frivillige direkte – og dermed uden om foreningerne. De frivillige løser i princippet velfærdsopgaver på for eksempel biblioteker eller i Borgerservice, der ellers ikke ville blive varetaget af det ordinære personale.

Uacceptabel glidebane

Når kommunerne selv tager kontrollen over de frivillige frem for at samarbejde med organisationer, er der ifølge HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, tale om en uacceptabel tendens.

- Det, vi ser, er en glidebane væk fra et godt samspil mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Og det er ikke længere udtryk for, at frivillige kan noget andet end ansatte, lyder det fra Mads Samsing.

Presset offentlig sektor

HK Kommunals næstformand henviser til, at HK Kommunal og andre fagforeninger gennem et sæt spilleregler for brugen af frivillige i den offentlige sektor har aftalt at samarbejde med de frivilliges organisationer, så der kan skabes ordnede forhold.

- Derfor ligner den nye tendens et misbrug af frivillige som gratis arbejdskraft. Og det bunder i, at der er skåret så dybt i den offentlige sektor, at borgerne ikke længere kan få den service, de forventer, siger Mads Samsing.

Frivillige skal serviceres

I forskningsprojektet peges der ifølge Altinget.dk også på, at mange kommunale ledere synes, at man mangler tid og ressourcer til at styrke samarbejdet med de frivillige. Og at de ordinært ansatte ofte må tage sig af en række praktiske – kedelige - opgaver for at hjælpe de frivillige, mens de frivillige tager sig af det sjove.

En rapport fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viste tilbage i 2016, at antallet af ordinære medarbejdere, der beskæftiger sig med at øge samarbejdet mellem kommuner og frivillige, er mere end fordoblet på fire år.

Artiklen er opdateret 27. november 2018