Det er positivt, at digital teknologi er blevet mere udbredt på de danske arbejdspladser. Det er budskabet fra Simon Tøgern, formand for de 110.000 medlemmer i HK/Privat, efter at Danmarks Statistik i dag har kunnet fortælle, at hver fjerde har oplevet at få nye arbejdsopgaver som følge af ny teknologi på arbejdspladsen.

- Vi skal ikke være bange for ny teknologi, vi skal være bange, hvis den gamle teknologi ikke bliver skiftet ud. Digitaliseringen giver store mulighed for både virksomheder og ansatte, hvis vi vel at mærke sørger for at få efter- og videreuddannet folk til den nye teknologi, siger Simon Tøgern.
 
Han understreger, at det er vigtigt at få løftet særligt små og mellemstore virksomheder:

- Det er særligt, hvis vi kan få løftet de såkaldte SMV’ers digitale evner, vi som samfund kan hente noget. I den proces er HK’erne nøglepersoner – de er ”digitale forandringsagenter” i mange SMV’ere. Det er bl.a. derfor, vi har etableret et samarbejde med Google om at uddanne en række medlemmer til at blive digitale forandringsagenter, siger Simon Tøgern.

Til gengæld er det bekymrende, at flere føler sig overvåget på jobbet, slår han fast.

- Ny teknologi skal selvfølgelig resultere i bedre arbejdsforhold for de ansatte, ikke i dårligere.

Virksomhederne er nødt til at give sine medarbejdere en følelse af tillid. Det har vi historisk set været gode til i Danmark, og det skal vi blive ved med, når det gælder digitaliseringen, siger Simon Tøgern.

Simon Tøgern, formand for HK/Privat