IBM

Forbipasserende ved Lauritzens Plads i Aalborg vil onsdag den 28. november kunne se en rød, engelsk dobbeltdækkerbus foran de lokaler, it-virksomheden IBM har lejet sig ind i. Her og ved IBM's lokaler i Odense og Brøndby står fagforeningerne HK og PROSA klar for at kunne hjælpe 64 medarbejdere, som i dag vil blive fyret i en fyringsrunde. Læs mere. IBM har nemlig besluttet ikke at give de to fagforbund adgang til virksomheden for at kunnet støtte de fyrede i en svær situation.

- Det drejer sig om en række menneskeskæbner, der hidtil har følt sig trygge i deres ansættelse. Det havde været bedst for dem, at vi kunne være der, når de kommer ud fra den samtale, hvor de får besked om fyringen, siger Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær i HK Privat.

Fyringerne falder efter, at 250 medarbejdere for nylig er blevet virksomhedsoverdraget fra virksomhederne KMD og Tech Mahindra til IBM Danmark ApS. Allerede da aftalen blev kendt, annoncerede IBM, at man ville fyre blandt de nye medarbejdere på trods af advarsler fra HK og PROSA om, at det ville være i strid med lov om virksomhedsoverdragelse. Alligevel får en stor del af dem i dag overrakt en fyreseddel.

For at protestere mod IBM’s lukkethed har fagforeningerne indrettet midlertidige kontorer ved de af IBM's lokationer, hvor fyringerne vil finde sted. I Aalborg bliver det i form af en rød dobbeltdækkerbus i engelsk stil, hvor repræsentanterne fra HK og PROSA kan holde varmen og samtidig vil uddele poser med morgenbrød og flyers til de ansatte i KMD-bygningen. Allervigtigst vil de være tilgængelige for de ansatte, der gerne vil snakke om deres fremtid.

- Det er ikke synd for os, at vi må blive udenfor, men synd for de fyrede, og vi ved erfaringsmæssigt, at nogle går i sort, når de får beskeden. Derfor er bussen den næstbedste løsning, siger Kim Bonde Nielsen.

Da HK og PROSA også er af den opfattelse, at IBM misbruger ledelsesretten og overtræder loven ved kun at fyre blandt de overdragne medarbejdere uden at have foretaget en individuel vurdering blandt samtlige medarbejdere i IBM, har de samtidig taget arbejdsretslige skridt mod virksomheden. Læs mere.

Denne del af sagen er blevet behandlet ved et såkaldt fællesmøde i LO tirsdag den 27. november, der endte uden resultat. HK og PROSA forbeholder sig derfor retten til at videreføre sagen fagretsligt. Det kan i sidste ende betyde, at Arbejdsretten skal tage stilling til fyringernes lovlighed.